Sosyal Bilimler Enstitüsü : Eğitim Programları Ve Öğretim (Yl) (Tezli)

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) -Prof. Dr. Ertuğ CAN
Bologna Koordinatörü -Doç. Dr. Remzi YILDIRIM
Bologna Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Menekşe ESKİCİ
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı 8
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) EA
Programın ISCED Kodu 111
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Eğitim Programları ve Öğretim Alanında uzman yetiştirmek.
Tarihçe
-2021 yılında öğrenci alımına başlanmıştır.
Kazanılan Derece
Eğitim Uzmanı
Kabul Koşulları
Eğitim Fakültesi mezunu olmak veya pedagojik formasyon sertifikasına sahip olmak
Üst Kademeye Geçiş
Doktora
Mezuniyet Koşulları
Programdaki derslerden ve tez savunmasından başarılı olmak
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Eğitim Kurumları
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
EPÖ21703Eğitimde Program GeliştirmeZorunlu3+06
EPÖ21701Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve EtikZorunlu3+06
 Seçmeli Ders 1Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 2Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 3Seçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
EPÖ21705Öğretim TasarımıSeçmeli3+06
EPÖ21707Çağdaş Öğretim Yaklaşımları ve UygulamalarıSeçmeli3+06
EPÖ21709Eğitim FelsefesiSeçmeli3+06
EPÖ21711Eğitim İstatistiğiSeçmeli3+06
EPÖ21715Türk Eğitim Sistemi ve PolitikalarıSeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
EPÖ21706Öğrenme - Öğretme SüreçleriZorunlu3+06
EPÖ21704Eğitimde Program DeğerlendirmeZorunlu3+06
EPÖ21702SeminerZorunlu0+22
 Seçmeli Ders 4Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 5Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 6Seçmeli3+06
 Toplam AKTS32
Seçmeli Dersler
EPÖ21722Eğitim Ekonomisi ve PlanlamasıSeçmeli36
EPÖ21720Nitel Araştırma YöntemleriSeçmeli3+06
EPÖ21718Öğretim Programları İncelemeleriSeçmeli3+06
EPÖ21716Küresel Eğitim PolitikalarıSeçmeli3+06
EPÖ21712Karşılaştırmalı EğitimSeçmeli3+06
EPÖ21710Eğitimde Ölçme Aracı GeliştirmeSeçmeli3+06
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
EPÖ21751Yüksek Lisans Uzmanlık Alan DersiZorunlu3+06
EPÖ21753Yüksek Lisans Tez CalışmasıZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
EPÖ21752Yüksek Lisans Uzmanlık Alan DersiZorunlu3+06
EPÖ21754Yüksek Lisans Tez CalışmasıZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. Eğitimde program geliştirme alanındaki kavram, kuram, model ve yaklaşımları analiz eder / değerlendirir
 2. Eğitim alanındaki güncel durum ve sorunları, eğitim programları ve öğretim alanındaki kavram, kuram, model ve yaklaşımları kullanarak analiz eder / değerlendirir / raporlar / başkalarına aktarır
 3. Belirlenen gereksinim-düzeylere uygun program geliştirme süreçlerinde veya eğitim alanındaki güncel durum ve sorunları araştırma / değerlendirme için uygun araştırma metodolojilerini belirleyerek uygular
 4. Eğitim alanındaki olay, olgu, güncel durum ve sorunlara yönelik problemleri tanımlama, uygun araçlarla veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlama ve başkalarına aktarma süreçlerini bağımsız yürütür.
 5. Belirlenen gereksinim-düzeylere ilişkin program geliştirme süreçlerinde farklı disiplin alanlarıyla işbirliği içinde ekip üyesi olarak belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 6. Belirlenen gereksinim-düzeylere ilişkin program geliştirme süreçlerinde veya eğitim alanındaki olay, olgu, güncel durum ve sorunları araştırma / değerlendirme / raporlama / başkalarına aktarmada, eleştirel-yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini etkili kullanır
 7. Belirlenen gereksinim-düzeylere ilişkin program geliştirme süreçlerini veya eğitim alanındaki olay, olgu, güncel durum ve sorunları, disiplinler arası yaklaşımlara dayalı araştırır /değerlendirir/ raporlar / başkalarına aktarır
 8. Belirlenen gereksinim-düzeylere ilişkin program geliştirme süreçlerinde veya eğitim alanındaki güncel durum ve sorunları araştırma /değerlendirme/ raporlama / başkalarına aktarmada, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder
 9. Belirlenen gereksinim-düzeylere ilişkin program geliştirme süreçlerinde veya eğitim alanındaki güncel durum ve sorunları araştırma / değerlendirme/ raporlama / başkalarına aktarmada, bilgi /bilişim teknolojilerini etkili kullanır.
 10. Belirlenen gereksinim-düzeylere ilişkin program geliştirme süreçlerinde veya eğitim alanındaki güncel durum ve sorunları araştırma / değerlendirme / raporlama / başkalarına aktarmada, etkili iletişim becerilerini kullanır
 11. Belirlenen gereksinim-düzeylere ilişkin program geliştirme süreçlerinde veya eğitim alanındaki güncel durum ve sorunları araştırma / değerlendirme / raporlama / aktarmada, ulusal-uluslararası hukuk ve evrensel hukuk normlarına uygun hareket eder
 12. Belirlenen gereksinim-düzeylere ilişkin program geliştirme süreçlerinde veya eğitim alanındaki güncel durum ve sorunları araştırma / değerlendirme / raporlama / başkalarına aktarmada, yabancı dili (İngilizce) Avrupa Dil Portfolyosu B1 düzeyinde kullanır
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları