Sosyal Bilimler Enstitüsü : Eğitim Yönetimi (Yl) (Tezsiz) (İö)

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) -Doç. Dr. Ertuğ CAN
Bologna Koordinatörü -Doç. Dr. Menekşe ESKİCİ
Bologna Koordinatör Yrd. -Dr. Öğr. Üyesi Gonce YEŞİLTAŞ
Eğitim Süresi (Yıl) 1
Azami Süresi (Yıl) 2
Kontenjanı 30
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) EA
Programın ISCED Kodu Programın ISCED kodu henüz girilmemiştir.
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Programın amacı henüz girilmemiştir.
Tarihçe
2021 yılında Öğrenci Alımına başlanmıştır.
Kazanılan Derece
EĞİTİM UZMANI
Kabul Koşulları
-Eğitim Fakültesi Mezunu olmak yada pedagojik formasyon almış olmak
Üst Kademeye Geçiş
DOKTORA
Mezuniyet Koşulları
alınan derslerden başarılı olmak
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
-Eğitim kurumlarında yöneticilik
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
EYT21701Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve EtikZorunlu3+06
EYT21703Eğitim YönetimiZorunlu3+06
 Seçmeli Ders 1Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 2Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 3Seçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
EYT21711Eğitim İstatistiğiSeçmeli3+06
EYT21707Çağdaş Öğretim Yaklaşımları ve UygulamalarıSeçmeli3+06
EYT21705Örgüt ve Yönetim KuramlarıSeçmeli3+06
EYT21717Eğitimde Nitel Araştırma YöntemleriSeçmeli3+06
EYT21709Eğitimde İnsan Kaynakları YönetimiSeçmeli3+06
EYT21719Öğretim TasarımıSeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
SBE21750Dönem ProjesiZorunlu0+110
EYT21704Eğitim DenetimiZorunlu3+06
EYT21706Eğitim Ekonomisi ve PlanlamasıZorunlu3+06
 Seçmeli Ders 4Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 5Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders 6Seçmeli3+06
 Toplam AKTS40
Seçmeli Dersler
EYT21710Eğitimde Ölçme Aracı GeliştirmeSeçmeli3+06
EYT21712Karşılaştırmalı EğitimSeçmeli3+06
EYT21718Öğrenme Öğretme SüreçleriSeçmeli3+06
EYT21708Türk Eğitim Sistemi ve PolitikalarıSeçmeli3+06
EYT21716Küresel Eğitim PolitikalarıSeçmeli3+06
Program Yeterlilikleri
 1. Eğitim yönetimi ve denetimi alanında kullanılan teori ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olur.
 2. Bilimsel araştırma yöntemlerini esas alarak alana ilişkin yürütülen çalışmalarda araştırma sürecini toplumsal, bilimsel ve etik değerler çerçevesinde yürütür.
 3. Eğitim yönetimi alanında üretilen ulusal ve uluslararası düzeydeki yayınları takip eder.
 4. Eğitim Yönetimi alanına ilişkin edinilen bilgileri farklı düzeylerdeki eğitim örgütlerinin geliştirilmesi, etkili yönetimi ve denetiminde uygular.
 5. Eğitim yönetimi alanına ilişkin sorunları bilimsel bir yaklaşımla değerlendirerek karar verme, planlama, örgütleme, eşgüdümleme, denetleme ve değerlendirme gibi yönetsel süreçler açısından tartışır.
 6. Eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili varsayım, düşünce ve teorileri şüpheci, mantıksal, analitik ve bağımsız bir bakış açısıyla ele alarak eleştirel bir gözle değerlendirir.
 7. Eğitim yönetimi ve denetimi alanında güncel gelişmeleri ve kendi bilimsel nitelikli çalışmalarını alan ve alan dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde paylaşır.
 8. Eğitim alanında alınan stratejik kararlar ve eğitim politikalarını, politika yapıcılar, araştırmacılar ve uygulayıcılar açısından bilimsel bir yaklaşımla ele alarak analiz eder.
 9. Türkiye Eğitim Sistemine egemen olan siyasal, sosyal, tarihsel, kültürel, ekonomik ve uluslararası gelişmeleri tartışır.
 10. Eğitim örgütlerinde insan kaynaklarının örgütsel amaçlar doğrultusunda harekete geçirilmesini sağlayacak liderlik becerileri kazanır.
 11. Uluslararası düzeyde ortaya çıkan eğitim politikalarının ulusal eğitim politikalarına yansımalarını analiz ederek, ulusal düzeyde yeni bakış açıları geliştirir.
 12. Eğitim örgütlerine liderlik edebilecek yönetici yeterliklerini tartışır.
 13. Farklı ülkelerin eğitim sistemleri ve yönetim alanındaki uygulamaları hakkında elde ettiği bilgileri kullanarak analiz eder.
 14. Eğitim sistemine ilişkin geliştirilen strateji, politika ve planları eğitim yönetimi ve denetimine ilişkin teori ve ilkeleri açısından yorumlayarak; elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası kalite göstergeleri çerçevesinde değerlendirir.
 15. Eğitim yönetimi ve denetimi alanında yaşamboyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olarak, mesleki gelişim ve yaşamboyu öğrenme ilkelerini benimser.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları