Sosyal Bilimler Enstitüsü : Muhasebe Ve Denetim Tezli Yüksek Lisans

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Prof.Dr. Cevdet Yiğit ÖZBEK
Bologna Koordinatörü Prof.Dr. Erkan ÖZTÜRK
Bologna Koordinatör Yrd. Arş.Gör. Aysun AKTAŞ MOZEİKÇİ
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı 0
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu 411
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Programın amacı, Muhasebe ve Denetim alanındaki yöntem, teknik ve standartlara vakıf; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış yönetici adayları yetiştirmektir.
Tarihçe
Program 2021-2022 güz yarıyılında açılmıştır.
Kazanılan Derece
Bu anabilim dalı, yüksek öğretimde yüksek lisans derecesi için 120 AKTS gerektirmektedir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Muhasebe ve Denetim alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
Kabul Koşulları
1- İşletme alanında lisans diplomasına sahip olmak 2- Lisansüstü giriş sinavından (ALES) gerekli puana sahip olma (3yıl geçerlilik süresi aranmakta olup eşit ağırlıktan en az 55 puan olmalıdır.) Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve Uluslararası alanda geçerli belgeler(GRE,GMAT vb.) geçerli olup, puan şartı aranmamaktadır. 3- Yeterli yabanci dil becerisine sahip olma (UÜDS, KPDS, ÜDS için en az 50 TOEFL IBT için en az 50, TOEFL CBT için en az 130, TOEFL PBT için en az 450 ve eşdeğer diğer sınavlar olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerden (Türkiye´de eğitim görenler hariç) Türkçe bildiklerine dair Tömer belgesi aranmaktadır.
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES ve Yabancı Dil Sınavlarından Yeterli Puana Sahip olmak koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünden(120 AKTS karşılığı) geçmek ve tezi başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Bölüm mezunları genellikle uluslararası büyük denetim firmaları, büyük ölçekli işletmelerin iç denetim departmanları ve kamu sektöründe denetçi olarak çalışmaya başlayacaktır. Mezunlarımızdan akademisyen olarak çalışmayı tercih eden öğrenciler de bulunabilir.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MUD21703İLERİ DÜZEY MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMAZorunlu3+06
MUD21705MALİYET SİSTEMLERİZorunlu3+06
MUD21701BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİZorunlu3+06
 SEÇMELİ DERS-1Seçmeli3+0+06
 SEÇMELİ DERS-2Seçmeli3+0+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
MUD21707DENETİM TEORİSİSeçmeli3+06
MUD21709MUHASEBE TARİHİ VE TEORİSİSeçmeli3+06
MUD21711FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLARSeçmeli3+06
MUD21713İÇ DENETİM - İÇ KONTROLSeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MUD21702SEMİNERZorunlu0+23
MUD21706ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMAZorunlu3+06
MUD21704YÖNETİM MUHASEBESİ VE MALİYET ANALİZLERİZorunlu3+06
 SEÇMELİ DERS-3Seçmeli3+0+05
 SEÇMELİ DERS-4Seçmeli3+0+05
 SEÇMELİ DERS-5Seçmeli3+0+05
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
MUD21708FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİSeçmeli3+05
MUD21718PROJE DEĞERLEME VE FİNANSMANSeçmeli3+05
MUD21716VERGİ TEKNİKLERİSeçmeli3+05
MUD21714KURUMSAL YÖNETİMSeçmeli3+05
MUD21712MUHASEBE MESLEK HUKUKU VE ETİKSeçmeli3+05
MUD21710DENETİM UYGULAMALARISeçmeli3+05
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MUD21751YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
MUD21753YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MUD21752YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
MUD21754YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. Muhasebenin ve denetimin temel kavramlarını bilir.
 2. Finansal raporlama standartlarını kavrar, karşılaştırma yapabilir.
 3. Finansal tabloların analizini yapıp yorumlayabilir.
 4. Maliyet muhasebesi ile ilgili bilgileri kavrar, karar alabilmeyi sağlayabilecek şekilde maliyet bilgilerini yönetime sunabilir.
 5. Mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olur, meslekle ilgili yasal düzenlemeleri kavrayıp uygulayabilir.
 6. İşletme sermayesinin, kaynakların ve varlıkların yönetimini kavrar.
 7. Muhasebeye konu olabilecek verileri fark edebilir, bir muhasebe sistemini kurabilecek ve işletebilecek bilgi düzeyine sahip olur.
 8. Denetim mesleği ile ilgili bir düşünme sistemine sahip olur, bir denetimin yürütülmesinde rol alabilir.
 9. Muhasebe ve denetim konusunda ileri düzeyde bilgileri kavrar ve bunları uygulamada kullanabilir.
 10. Araştırdığı bir konuda verileri toplayabilir, raporlama ve analiz aşamalarında sosyal sorumluluk bilincine sahip olarak yasal ve etik değerlere uygun davranabilir.
 11. Muhasebe ve denetim alanında literatürü takip edebilir, yenilikleri araştırıp kavrayabilir, konuyla ilgili görüşlerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
 12. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışabilir ve takım çalışması yapabilir.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları