Sosyal Bilimler Enstitüsü : Muhasebe Ve Denetim (Yl) (Tezsiz) (Uzaktan Öğretim)

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Prof.Dr. Cevdet Yiğit ÖZBEK
Bologna Koordinatörü Prof.Dr. Erkan ÖZTÜRK
Bologna Koordinatör Yrd. Arş.Gör. Aysun AKTAŞ MOZEİKÇİ
Eğitim Süresi (Yıl) 1
Azami Süresi (Yıl) 1
Kontenjanı 50
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu 411
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Programın amacı, Muhasebe ve Denetim alanındaki yöntem, teknik ve standartlara vakıf; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış yönetici adayları yetiştirmektir.
Tarihçe
Program 2021-2022 Güz yarıyılında açılmıştır.
Kazanılan Derece
Zorunlu ve seçmeli 10 ders, 10 AKTS değerinde zorunlu bir proje ile beraber 2,50 ortalama ve 70 AKTS’ yi tamamlayan öğrenciler Muhasebe ve Denetim Anabilim Dalı Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programı diplomasına sahip olur.
Kabul Koşulları
Programa başvurabilmek için bir lisans diplomasına sahip olmak gerekmektedir.
Üst Kademeye Geçiş
1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesine göre 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlanmış öğrenciler doktora programlarına tezli yüksek lisans mezunlarıyla aynı haklara sahip olarak başvurabilirler. 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan adayların doktora programlarına kabulüne ilişkin esaslar; anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Ayrıca; tezsiz yüksek lisans programlarından, tezli yüksek lisans programlarına geçiş koşulları Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin yüksek lisans programları arası geçiş başlıklı 18. maddesinde detaylı olarak açıklanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve dönem projesini başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Mezunlarımız kamu ve özel sektör kuruluşlarında çok çeşitli pozisyonlarda görev alabilmektedirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MDU21701BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİZorunlu3+06
MDU21703İLERİ DÜZEY MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMAZorunlu3+06
MDU21705MALİYET SİSTEMLERİZorunlu3+06
 SEÇMELİ DERS-1Seçmeli3+0+06
 SEÇMELİ DERS-2Seçmeli3+0+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
MDU21707DENETİM TEORİSİSeçmeli3+06
MDU21709MUHASEBE TARİHİ VE TEORİSİSeçmeli3+06
MDU21711FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLARSeçmeli3+06
MDU21713İÇ DENETİM - İÇ KONTROLSeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MDU21704YÖNETİM MUHASEBESİ VE MALİYET ANALİZLERİZorunlu3+06
MDU21706ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMAZorunlu3+06
SBE21750DÖNEM PROJESİZorunlu0+110
 SEÇMELİ DERS-3Seçmeli3+0+06
 SEÇMELİ DERS-4Seçmeli3+0+06
 SEÇMELİ DERS-5Seçmeli3+0+06
 Toplam AKTS40
Seçmeli Dersler
MDU21708FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİSeçmeli3+06
MDU21710DENETİM UYGULAMALARISeçmeli3+06
MDU21712MUHASEBE MESLEK HUKUKU VE ETİKSeçmeli3+06
MDU21714KURUMSAL YÖNETİMSeçmeli3+06
MDU21716VERGİ TEKNİKLERİSeçmeli3+06
MDU21718PROJE DEĞERLEME VE FİNANSMANSeçmeli3+06
Program Yeterlilikleri
 1. Muhasebenin temel kavramlarını ve denetimin temellerini anlar ve iş yaşamına uygulayabilir.
 2. Finansal raporlama standartlarını kavrar, karşılaştırma yapabilir.
 3. Finansal tabloların analizini yapıp yorumlayabilir.
 4. Farklı maliyet sistemleri ile toplam ve birim maliyet hesaplayabilir.
 5. Hesaplanan maliyetleri analiz ederek işletme yönetimine destek olur.
 6. Muhasebe uygulamalarının gerektirdiği vergi mevzuatını takip edebilir ve uygulayabilir.
 7. Kurulu bir muhasebe sistemini işletecek bilgi düzeyine sahip olur.
 8. Denetim mesleği ile ilgili bir düşünme sistemine sahip olur, bir denetimin yürütülmesinde rol alabilir.
 9. Bir konuda temel düzeyde araştırma yapabilir, araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı olarak sunabilir.
 10. Muhasebe ve denetim faaliyetlerini sürdürürken yasal gerekliliklere ve etik değerlere bağlı kalır.
 11. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışabilir ve takım çalışması yapabilir.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları