Sosyal Bilimler Enstitüsü : Maliye (Yl) (Tezsiz) (Uzaktan Öğretim)

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Doç. Dr. Fatih KARASAÇ
Bologna Koordinatörü Arş. Gör. Yusuf CENGİZ
Bologna Koordinatör Yrd. Arş. Gör. Yücel DEMİRKILIÇ
Eğitim Süresi (Yıl) 1
Azami Süresi (Yıl) 1
Kontenjanı 20
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu 311
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Maliye alanında modern ve kapsamlı eğitim-öğretim faaliyetleriyle evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyacağı uzman ve araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır
Tarihçe
-Maliye Tezsiz Yüksek Lisans Bölümü 2021-2022 yılı Eğitim-Öğretim faaliyetine başlamıştır
Kazanılan Derece
-Maliye tezsiz yüksek lisans mezunu
Kabul Koşulları
-Öğrenciler ALES ve mülakatta başarılı olmalıdırlar.
Üst Kademeye Geçiş
-1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesine göre 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlanmış öğrenciler doktora programlarına tezli yüksek lisans mezunlarıyla aynı haklara sahip olarak başvurabilirler. 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan adayların doktora programlarına kabulüne ilişkin esaslar; anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Ayrıca; tezsiz yüksek lisans programlarından, tezli yüksek lisans programlarına geçiş koşulları Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin yüksek lisans programları arası geçiş başlıklı 18. maddesinde detaylı olarak açıklanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
-Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek ve dönem projesini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
-Maliye yüksek lisans mezunları kamu ve özel sektörün üst düzey yönetim kademelerinde geniş bir istihdam olanağına sahiptirler. Kamu kesiminde; müfettişlik, uzmanlık, denetçilik, idari yargı hâkimliği başta olmak üzere birçok kariyer mesleğe girebilmektedirler. Özel sektörde ise yönetici, mali analist, uzman olarak birçok alanda çalışma imkânı bulabilmektedirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MLU21701Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın EtiğiZorunlu3+06
 Seçmeli Ders-1Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders-2Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders-3Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders-4Seçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
MLU21703Devlet BorçlarıSeçmeli3+06
MLU21705Vergi Teorisi ve PolitikasıSeçmeli3+06
MLU21707Vergileme İlkeleri ve Güncel Vergi SorunlarıSeçmeli3+06
MLU21709Kamu Harcamaları AnaliziSeçmeli3+06
MLU21711Kamu Ekonomisi AnaliziSeçmeli3+06
MLU21713Türk Vergi Sistemi AnaliziSeçmeli3+06
MLU22715Uluslararası Vergi HukukuSeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
SBE21750Dönem ProjesiZorunlu0+110
 Seçmeli Ders-5Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders-6Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders-7Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders-8Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders-9Seçmeli3+06
 Toplam AKTS40
Seçmeli Dersler
MLU23716Maliye Teorisi ve AnaliziSeçmeli3+06
MLU22714Anayasal Vergilendirme İlkeleriSeçmeli3+06
MLU21712Kamu Gelirleri AnaliziSeçmeli3+06
MLU21710Vergi Yargılama HukukuSeçmeli3+06
MLU21708Vergi PlanlamasıSeçmeli3+06
MLU21706İktisadi Krizler ve Mali PolitikalarSeçmeli3+06
MLU21704Türk Bütçe HukukuSeçmeli3+06
MLU21702Kamusal TercihlerSeçmeli3+06
Program Yeterlilikleri
  1. Teori ve pratik arasındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde, mali konular ile ilgili bilgi birikimine sahip olur.
  2. Alanı ile ilgili edindiği bilgilerini kullanarak, mali ve iktisadi olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilir ve yorumlayabilir.
  3. Alanı ile ilgili yaptığı araştırmalarda mesleki sorumluluk ve bilim etiğinin önemini kavrar.
  4. Güncel gelişmeler ışığında kamu kesiminin iktisadi yönünü, kamu mali yönetimini ve kamu bütçesinin işleyişini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir.
  5. Vergilendirme süreciyle ilgili sahip olduğu teorik ve hukuki bilgileri kullanarak, vergi sistemlerinin işleyişini analiz edebilir ve farklı sistemlerin karşılaştırmasını yaparak yorumlayabilir.
  6. Küreselleşme sürecinde kamu kesiminin iktisadi hayattaki etkileşimini saptayarak, uluslararası mali problemlere karşı çözüm önerileri geliştirebilir.
  7. Alanı ile ilgili konular arasındaki ilişkileri sayısal yöntemler kullanarak analiz edebilir ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirebilir.
  8. Mali konularla ilgili bir problemi bireysel ya da grup çalışması eşliğinde derinlemesine ele alarak bilimsel bir yayın safhasına getirebilir.
  9. Alan ile ilgili bir konuda, bilgi kaynaklarına erişerek literatür araştırması yapabilir ve bağımsız çalışmaya yönelik beceri kazanabilir.
  10. Edindiği bilgiler sayesinde gerek kamu sektöründe ve gerekse özel sektörde yönetim, denetim, muhasebe, finansman ve benzeri çeşitli alanlarında istihdam edilebilir.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları