Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli)

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Doç. Dr. İskender Gümüş
Bologna Koordinatörü Prof. Dr. Kadriye Eylem Özkaya Lassalle
Bologna Koordinatör Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Aygül Kızılay Güneylioğlu
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı 20
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) EA
Programın ISCED Kodu 6
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bilim uzmanı yetiştirmek.
Tarihçe
2021-2022 Akademik yılında öğrenci alımına başlamıştır.
Kazanılan Derece
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı
Kabul Koşulları
En az 4 yıllık fakülte ve yüksekokulların herhangi bir bölümünden mezun olmuş olmak
Üst Kademeye Geçiş
Doktora
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünden (120 AKTS karşılığı) geçmek ve tezi başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Mezunlarımız kamu kurumlarında, sivil toplum kuruluşlarında ve özel sektör kuruluşlarında çok çeşitli pozisyonlarda görev alabilmektedirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
SBK21701Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve EtikZorunlu3+06
SBK21703Çağdaş Türk Düşüncesi ve ModernleşmeZorunlu3+06
 Seçmeli Ders -1Seçmeli3+0+06
 Seçmeli Ders-2Seçmeli3+0+06
 Seçmeli Ders-3Seçmeli3+0+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
SBK21727Anayasa YargısıSeçmeli3+06
SBK21725Sözleşmeler HukukuSeçmeli3+06
SBK21707Türkiye’nin Demokrasi TarihiSeçmeli3+06
SBK21705Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve SorunlarıSeçmeli3+06
SBK21721Türk İdare TarihiSeçmeli3+06
SBK21717Yerel Yönetimlerin Gelişimi ve SorunlarıSeçmeli3+06
SBK21713Göç Yönetimi ve PolitikalarıSeçmeli3+06
SBK21711Kent ve SiyasetSeçmeli3+06
SBK21709Karşılaştırmalı SiyasetSeçmeli3+06
SBK21723Karşılaştırmalı Kamu YönetimiSeçmeli3+06
SBK21719ÇevrebilimSeçmeli3+06
SBK21715Çağdaş Siyasal DüşüncelerSeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
SBK21704Siyaset SosyolojisiZorunlu3+06
SBK21706Kamu Yönetiminde Güncel TartışmalarZorunlu3+06
SBK21702SeminerZorunlu0+23
 Seçmeli Ders-4Seçmeli3+0+05
 Seçmeli Ders-5Seçmeli3+0+05
 Seçmeli Ders-6Seçmeli3+0+05
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
SBK21728Türkiyede Yoksulluk ve Sosyal PolitikaSeçmeli3+05
SBK21722Yeşil Siyasal DüşünceSeçmeli3+05
SBK21710Türkiye’nin Siyasi Hayatında Temel MeselelerSeçmeli3+05
SBK21708Türkiye’de Toplum ve SiyasetSeçmeli3+05
SBK21714Uluslararası Güvenlik ve TerörizmSeçmeli3+05
SBK21720Kentsel Alanlarda Güncel SorunlarSeçmeli3+05
SBK21726Kamu Personel HukukuSeçmeli3+05
SBK21712Yerelde Siyaset ve ToplumSeçmeli3+05
SBK21718Siyasi Partilere Teorik YaklaşımlarSeçmeli3+05
SBK21716Siyaset ve EtikSeçmeli3+05
SBK21724İnsan Hakları KuramlarıSeçmeli3+05
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
SBK21751Yüksek Lisans Uzmanlık Alan DersiZorunlu3+06
SBK21753Yüksek Lisans Tez ÇalışmasıZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
SBK21752Yüksek Lisans Uzmanlık Alan DersiZorunlu3+06
SBK21754Yüksek Lisans Tez ÇalışmasıZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi ile ilgili temel kavram, kuram ve yaklaşımları aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde kullanır.
 2. Temel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir araştırmayı bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda tasarlayabilir, yürütebilir ve araştırma sonuçlarını yorumlar.
 3. Kamu hukuku mevzuatına hâkim olarak, mevzuat değişikliklerini takip ederek mevzuatı yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
 4. Özgün ve yeni bilgileri analiz, sentez ve değerlendirmelerle siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanabilir.
 5. Ulusal ve uluslararası hukuk ve evrensel hukuk normları çerçevesinde demokrasi, insan hakları ve toplumsal barışa ilişkin meseleler hakkında farkındalık ve duyarlılığa sahiptir.
 6. Türkiye toplumunun ve siyasetinin tarihsel ve güncel dinamiklerini bilimsel bir bakış açısıyla yorumlayabilir.
 7. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edinilen teorik bilgiler sayesinde kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin yönetim alanlarının çeşitli düzeylerinde görev alabilecek nitelikleri kazanır.
 8. Bilişim teknolojileri, temel bilgisayar programları ve yönetim alanıyla ilgili bilgi sistemleri ile bu alandaki yenilikleri takip edebilir ve bunları etkili bir şekilde kullanabilir.
 9. Yönetim alanına yenilik getiren veya yeni bir bilimsel yöntemin geliştirilmesi konusunda ulusal ve uluslararası yayın yapabilir.
 10. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin diğer sosyal bilimlerle (tarih, sosyoloji, hukuk, iktisat, psikoloji, antropoloji) etkileşimine bağlı olarak sosyal olay ve olguları disiplinler arası çerçevede analiz eder.
 11. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında aldığı dersler ve hazırladığı ödevlerle ekip çalışması kültürü edinir ve farklı disiplin alanlarıyla iş birliği içinde ekip üyesi olarak belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 12. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili uluslararası literatürü ve güncel gelişmeleri araştırmada ve aktarmada yabancı dili (İngilizce) Avrupa Dil Portfolyosu B1 düzeyinde kullanır.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları