Sosyal Bilimler Enstitüsü : Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi (Yl) (Tezsiz) (Uzaktan Öğretim)

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Doç. Dr. İskender GÜMÜŞ
Bologna Koordinatörü Prof. Dr. K. Eylem ÖZKAYA LASSALLE
Bologna Koordinatör Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Aygül KIZILAY GÜNEYLİOĞLU
Eğitim Süresi (Yıl) 1
Azami Süresi (Yıl) 1
Kontenjanı 50
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu 6
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bilim uzmanı yetiştirmek.
Tarihçe
2021-2022 Akademik yılında öğrenci alımına başlamıştır.
Kazanılan Derece
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı
Kabul Koşulları
En az 4 yıllık fakülte ve yüksekokulların herhangi bir bölümünden mezun olmuş olmak.
Üst Kademeye Geçiş
Tezsiz yüksek lisans programlarından, tezli yüksek lisans programlarına geçiş koşulları Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin yüksek lisans programları arası geçiş başlıklı 18. maddesinde detaylı olarak açıklanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve dönem projesini başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Mezunlarımız kamu kurumlarında, sivil toplum kuruluşlarında ve özel sektör kuruluşlarında çok çeşitli pozisyonlarda görev alabilmektedirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
SBU21701Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve EtikZorunlu3+06
 Seçmeli Ders-1Seçmeli3+0+06
 Seçmeli Ders-2Seçmeli3+0+06
 Seçmeli Ders-3Seçmeli3+0+06
 Seçmeli Ders-4Seçmeli3+0+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
SBU21727Anayasa YargısıSeçmeli3+06
SBU21725Sözleşmeler HukukuSeçmeli3+06
SBU21705Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve SorunlarıSeçmeli3+06
SBU21707Türkiye’nin Demokrasi TarihiSeçmeli3+06
SBU21721Türk İdare TarihiSeçmeli3+06
SBU21717Yerel Yönetimlerin Gelişimi ve SorunlarıSeçmeli3+06
SBU21713Göç Yönetimi ve PolitikalarıSeçmeli3+06
SBU21711Kent ve SiyasetSeçmeli3+06
SBU21709Karşılaştırmalı SiyasetSeçmeli3+06
SBU21723Karşılaştırmalı Kamu YönetimiSeçmeli3+06
SBU21719ÇevrebilimSeçmeli3+06
SBU21703Çağdaş Türk Düşüncesi ve ModernleşmeSeçmeli3+06
SBU21715Çağdaş Siyasal DüşüncelerSeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
SBE21750Dönem ProjesiZorunlu0+110
 Seçmeli Ders-5Seçmeli3+0+06
 Seçmeli Ders-6Seçmeli3+0+06
 Seçmeli Ders-7Seçmeli3+0+06
 Seçmeli Ders-8Seçmeli3+0+06
 Seçmeli Ders-9Seçmeli3+0+06
 Toplam AKTS40
Seçmeli Dersler
SBU21704Siyaset SosyolojisiSeçmeli3+06
SBU21728Türkiyede Yoksulluk ve Sosyal PolitikaSeçmeli3+06
SBU21706Kamu Yönetiminde Güncel TartışmalarSeçmeli3+06
SBU21722Yeşil Siyasal DüşünceSeçmeli3+06
SBU21718Siyasi Partilere Teorik YaklaşımlarSeçmeli3+06
SBU21710Türkiye’nin Siyasi Hayatında Temel MeselelerSeçmeli3+06
SBU21712Yerelde Siyaset ve ToplumSeçmeli3+06
SBU21708Türkiye’de Toplum ve SiyasetSeçmeli3+06
SBU21714Uluslararası Güvenlik ve TerörizmSeçmeli3+06
SBU21716Siyaset ve EtikSeçmeli3+06
SBU21720Kentsel Alanlarda Güncel SorunlarSeçmeli3+06
SBU21726Kamu Personel HukukuSeçmeli3+06
SBU21724İnsan Hakları KuramlarıSeçmeli3+06
Program Yeterlilikleri
  1. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi ile ilgili temel kavram, kuram ve yaklaşımları aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde kullanır.
  2. Kamu hukuku mevzuatına hâkim olarak, mevzuat değişikliklerini takip ederek mevzuatı yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
  3. Özgün ve yeni bilgileri analiz, sentez ve değerlendirmelerle siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanabilir.
  4. Ulusal ve uluslararası hukuk ve evrensel hukuk normları çerçevesinde demokrasi, insan hakları ve toplumsal barışa ilişkin meseleler hakkında farkındalık ve duyarlılığa sahiptir.
  5. Türkiye toplumunun ve siyasetinin tarihsel ve güncel dinamiklerini bilimsel bir bakış açısıyla yorumlayabilir.
  6. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edinilen teorik bilgiler sayesinde kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin yönetim alanlarının çeşitli düzeylerinde görev alabilecek nitelikleri kazanır.
  7. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin diğer sosyal bilimlerle (tarih, sosyoloji, hukuk, iktisat, psikoloji, antropoloji) etkileşimine bağlı olarak sosyal olay ve olguları disiplinler arası çerçevede analiz eder.
  8. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında aldığı dersler ve hazırladığı ödevlerle ekip çalışması kültürü edinir ve farklı disiplin alanlarıyla iş birliği içinde ekip üyesi olarak belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
  9. Bilişim teknolojileri, temel bilgisayar programları ve yönetim alanıyla ilgili bilgi sistemleri ile bu alandaki yenilikleri takip edebilir ve bunları etkili bir şekilde kullanabilir.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları