Sosyal Bilimler Enstitüsü : Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans (İö)

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Doç. Dr. Ahmet TÜRKMEN
Bologna Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özge DOĞAN GÖKADA
Bologna Koordinatör Yrd. Arş. Gör. Sedat SEZGİN
Eğitim Süresi (Yıl) 1
Azami Süresi (Yıl) 2
Kontenjanı 50
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu 42
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Hukuk eğitiminin dünya ve Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak yenilenmesi ihtiyacı, pek çok ülke gibi Türkiyede de kendisini hissettirmiştir. Öte yandan teknolojik gelişmeler ve ulusal gereksinimler hukuk eğitiminin içeriğini önemli ölçüde etkilemektedir. Bilgi toplumuna ulaşma özlemi, eğitim ve öğretimin sürekli olarak sorgulanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu gerçekler ışığında hukuk devleti ilkesini her zaman gözönünde tutarak eğitim-öğretimin içeriği yenilenmek durumundadır. Çünkü, nitelikli hukukçuların insan haklarına saygılı hukuk devletinde önemli görevleri vardır. Mülkün-devletin-temeli olan adaleti gerçekleştiren hukukçuların yetiştirilmesi özel önem taşımaktadır. Fakültemiz bu gerçeklerin ışığında eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir.
Tarihçe
Özel Hukuk Yüksek Lisans programı 2021-2022 öğretim yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır.
Kazanılan Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Özel Hukuk alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
Kabul Koşulları
-Yüksek Lisans giriş koşulları 1- Lisans diploması, 2-Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma, (5 yıl geçerlilik süresi aranmakta olup “Eşit Ağırlık” alanından en az “60” puan olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve Uluslararası alanda geçerli belgeler(GRE,GMAT vb.) geçerli olup, puan şartı aranmamaktadır.) 3- Yeterli yabancı dil becerisine sahip olma (KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL için en az 50; TOEFL IBT için en az 50, TOEFL CBT için en az 130, TOEFL PBT için en az 450 ve eşdeğer diğer sınavlar olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerden (Türkiye’de eğitim görenler hariç) Türkçe bildiklerine dair Tömer belgesi) Değerlendirme: -ALES %50+ LIS.BAŞ.ORT.%15+ YAB.DİL%10+ MÜLAKAT %25= Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır.
Üst Kademeye Geçiş
-Yok
Mezuniyet Koşulları
-Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 30 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 65 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Özel Hukuk alanında yüksek lisans diploması verilir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
-Özel Hukuk Yüksek Lisans Programından mezun olanlar akademisyenlik, avukatlık, noterlik, hakim/savcılık, bürokratlık gibi çeşitli mesleklerde çalışma fırsatı edinirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
OZH21701BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZorunlu36
 SEÇMELİ DERS-1Seçmeli36
 SEÇMELİ DERS-2Seçmeli36
 SEÇMELİ DERS-3Seçmeli36
 SEÇMELİ DERS-4Seçmeli36
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
OZH21703İş Hukukunun Güncel SorunlarıSeçmeli36
OZH22735İFA ENGELLERİ HUKUKUSeçmeli36
OZH22737ÇOCUK HUKUKUSeçmeli36
OZH22739FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKUNDA ESER SAHİBİNİN HAKLARISeçmeli36
OZH22741İCRA-İFLAS HUKUKUNDA TASARRUFUN İPTALİ DAVASISeçmeli36
OZH21733Konkordato HukukuSeçmeli36
OZH21731Türk Hukukunda Karşılıksız KazandırmalarSeçmeli36
OZH21729Medeni Usul Hukukunda Kanun YollarıSeçmeli36
OZH21727Ticari İşletme Hukukundaki Yeni GelişmelerSeçmeli36
OZH21721Avrupa Birliği Hukukunda Güncel GelişmelerSeçmeli36
OZH21719Sorumluluk HukukuSeçmeli36
OZH21717İnşaat HukukuSeçmeli36
OZH21715Milletlerarası Özel Hukukta Tahkim, Arabuluculuk ve Diğer Uyuşmazlık ÇözümleriSeçmeli36
OZH21713Kira HukukuSeçmeli36
OZH21711Milletlerarası Yatırım HukukuSeçmeli36
OZH21709Bilişim Hukukunda Güncel GelişmelerSeçmeli36
OZH21707Limited Şirketler HukukuSeçmeli36
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
SBE20750Dönem ProjesiZorunlu0+110
 SEÇMELİ DERS-5Seçmeli36
 SEÇMELİ DERS-6Seçmeli36
 SEÇMELİ DERS-7Seçmeli36
 SEÇMELİ DERS-8Seçmeli36
 SEÇMELİ DERS-9Seçmeli36
 Toplam AKTS40
Seçmeli Dersler
OZH22742MEDENİ USUL HUKUKUNDA DELİLLERSeçmeli36
OZH22740ÜÇ KÖŞELİ BORÇ İLİŞKİLERİSeçmeli36
OZH22738TEMİNAT HUKUKUSeçmeli36
OZH22736SPOR HUKUKUSeçmeli36
OZH22744GIDA HUKUKUSeçmeli36
OZH21734Anonim Şirketlerde Kuruluş ve Ana SözleşmelerSeçmeli36
OZH21732İş Sözleşmesinin Sona ErmesiSeçmeli36
OZH21730Kat Mülkiyeti HukukuSeçmeli36
OZH21728Mal Rejimleri HukukuSeçmeli36
OZH21726Uluslararası Ticaret HukukuSeçmeli36
OZH21724Milletlerarası Enerji HukukuSeçmeli36
OZH21720Türk Enerji Hukuku ve Enerji Piyasasının Hukuki YapısıSeçmeli36
OZH21718Çevre HukukuSeçmeli36
OZH21716Tüketici HukukuSeçmeli36
OZH21714Kambiyo SenetleriSeçmeli36
OZH21712Kadına Karşı Şiddet ve Şiddetle Mücadele YollarıSeçmeli36
OZH21710Medeni Usul Hukukunda Basit Yargılama UsulüSeçmeli36
OZH21708Milletlerarası Yatırım Hukukunda Uyuşmazlık ÇözümleriSeçmeli36
OZH21706Kişisel Verilerin Korunması HukukuSeçmeli36
OZH21704Özel Hukuk MetodolojisiSeçmeli36
Program Yeterlilikleri
  1. 1.Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerine ait kavram ve kurumlara ya da yöntemlere ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
  2. 2.Özel hukuk alanı ve alt disiplinleri ile yakın sosyal bilimler alanlarına ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki etkileşimi kavrayarak bağlantı kurar.
  3. 3.Özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri hukuk kuramı ve uygulamasına ilişkin konu ve sorunların analizinde kullanır.
  4. 4.Özel hukuk alanı ve alt disiplinlerinde edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri, farklı disiplinlere ilişkin bilgilerle birlikte değerlendirerek yorumlayabilme ve bunlardan yeni bilgiler oluşturur.
  5. 5.Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
  6. 6.Özel hukuk alanına ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek içselleştirir.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları