Sosyal Bilimler Enstitüsü : Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Doç. Dr. Adem BAŞPINAR
Bologna Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ömer Faruk OCAKOĞLU
Bologna Koordinatör Yrd. -
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı 10
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) EA
Programın ISCED Kodu 314
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Sosyoloji yüksek yisans diploması vermek.
Tarihçe
Programımız 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci kabul etmektedir.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Kabul Koşulları
Lisans diplomasına sahip olmak ve ALES'ten geçer puan almak.
Üst Kademeye Geçiş
Mezunlar doktora programına başvuruda bulunabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Ders dönemini başarıyla tamamlamak ve özgün bir tez yazmak.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Mezunlarımız özel ve resmi eğitim kurumlarında felsefe grubu öğretmenliği, akademik eğitimini devam ettirerek üniversitelerde öğretim üyeliği, yazılı ve görsel basında ve saha çalışması yapan çeşitli kurumlarda araştırmacı olarak görev yapabilmektedir.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
SOS21701BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİKZorunlu3+06
SOS21703SOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİKZorunlu3+06
 SEÇMELİ DERS ISeçmeli3+0+06
 SEÇMELİ DERS IISeçmeli3+0+06
 SEÇMELİ DERS IIISeçmeli3+0+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
SOS21707TÜRK MODERNLEŞMESİ VE SOSYOLOJİSeçmeli3+06
SOS21709TOPLUMSAL DEĞİŞME KURAMLARISeçmeli3+06
SOS21711KIRDA TOPLUMSAL YAPILARSeçmeli3+06
SOS21713SANAYİ VE ÜRETİM SOSYOLOJİSİSeçmeli3+06
SOS21715TÜKETİM KÜLTÜRÜSeçmeli3+06
SOS21705ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARINDA YENİ TARTIŞMALARSeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
SOS21704SOSYOLOJİDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZorunlu3+06
SOS21702SEMİNERZorunlu0+26
 SEÇMELİ DERS IVSeçmeli3+0+06
 SEÇMELİ DERS VSeçmeli3+0+06
 SEÇMELİ DERS VISeçmeli3+0+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
SOS21706TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI VE DEĞİŞİMİSeçmeli3+06
SOS21716YEMEK, KÜLTÜR VE TOPLUMSeçmeli3+06
SOS21714ÖRGÜT SOSYOLOJİSİSeçmeli3+06
SOS21712TARIM, GIDA VE BESLENME SOSYOLOJİSİSeçmeli3+06
SOS21710GÖÇ VE KENTLEŞMESeçmeli3+06
SOS21708ÇAĞDAŞ TOPLUMSAL TABAKALAŞMASeçmeli3+06
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
SOS21751YÜKSEK LİSANS UZMANLIK DERSİZorunlu3+06
SOS21753YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
SOS21752YÜKSEK LİSANS UZMANLIK DERSİZorunlu3+06
SOS21754YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. Temel sosyolojik kuramlara eleştirel bakış geliştirir.
 2. Sosyoloji kuramlarına ve ampirik çalışmalara katkı yapacak donanım edinir.
 3. Toplumsal sorunsallara uygun analiz ve araştırma teknikleri uygulama yetisi geliştirir.
 4. Araştırma sorusuna ve problemine uygun araştırma önerisi geliştirir.
 5. Araştırma sonuçlarını yazmayı öğrenerek bunlardan kuramsal ve uygulamaya dönük çıkarımlar yapma yetisi edinir.
 6. Niceliksel ve niteliksel araştırma tasarımı hazırlamayı öğrenir.
 7. Sosyolojinin alt alanlarına yönelik temel kavramları kullanmayı öğrenir.
 8. Sosyoloji kuramlarını gündelik yaşam pratikleriyle ilişkilendirip analiz etme yetisi edinir.
 9. Sosyolojik bilgiyi farklı disiplinlerin bilgileriyle bütünleştirerek yorumlama ve yeni bilgiler oluşturma becerisi geliştirir.
 10. Sosyolojik bilgiyi yazılı ve sözlü şekilde aktarır.
 11. Sosyolojide özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinlerarası çalışmalarda kullanır.
 12. Yaşam boyu öğrenme, araştırma ve sorgulama tutumuna sahiptir.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları