Sosyal Bilimler Enstitüsü : Tarih Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Öğretim)

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Prof. Dr. Faruk DOĞAN
Bologna Koordinatörü Doç. Dr. Pınar KAYA TAN
Bologna Koordinatör Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Alifer ÇİFTCİ
Eğitim Süresi (Yıl) 1
Azami Süresi (Yıl) 1
Kontenjanı 50
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu 222
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Öğrencilerin kuramsal ve yöntemsel konularda ve tarih araştırmasında mümkün olan en iyi mesleki bilgi, beceri ve deneyim kazanmalarına yardımcı olacak bir akademik ve entelektüel ortam sağlamak
Tarihçe
-2022 yılında öğrenci alınmaya başlanmıştır.
Kazanılan Derece
-Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Tarih alanında Yüksek Lisans (Bilim Uzmanı) diploması verilir.
Kabul Koşulları
-Tarih Bölümü mezunu olmak
Üst Kademeye Geçiş
-Yüksek Lisans, Doktora
Mezuniyet Koşulları
-derslerin tümünden başarılı olmak
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
-Eğitim kurumları ve Tarih Bölümlerinin kaynaklık ettiği sektörler
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
TRU21701TARİH METODOLOJİSİZorunlu3+06
 SEÇMELİ DERS-1Seçmeli3+06
 SEÇMELİ DERS-2Seçmeli3+06
 SEÇMELİ DERS-3Seçmeli3+06
 SEÇMELİ DERS-4Seçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
TRU21717İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİSeçmeli3+06
TRU21713MİLLİ MÜCADELE TARİHİSeçmeli3+06
TRU21707OSMANLI DEVLET TEŞKİLATISeçmeli3+06
TRU21715TÜRK DIŞ POLİTİKASISeçmeli3+06
TRU21725ESKİ ANADOLU TARİHİSeçmeli3+06
TRU21705XIV-XVII YUZYIL OSMANLI SİYASİ TARİHİSeçmeli3+06
TRU21735TÜRK KÜLTÜR TARİHİSeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
SBE20750DÖNEM PROJESİZorunlu0+110
TRU21702TARİH YAZIMIZorunlu3+06
 SEÇMELİ DERS-5Seçmeli3+06
 SEÇMELİ DERS-6Seçmeli3+06
 SEÇMELİ DERS-7Seçmeli3+06
 SEÇMELİ DERS-8Seçmeli3+06
 Toplam AKTS40
Seçmeli Dersler
TRU21706XVIII-XX YÜZYIL OSMANLI SİYASİ TARİHİSeçmeli3+06
TRU21714OSMANLI SOSYAL TARİHİSeçmeli3+06
TRU21724GENEL TÜRK TARİHİ KAYNAKLARISeçmeli3+06
TRU21718CUMHURİYET DÖNEMİ İKTİSAT TARİHİSeçmeli3+06
TRU21712TÜRK YENİLEŞME HAREKETLERİSeçmeli3+06
TRU21710OSMANLI İKTİSAT TARİHİSeçmeli3+06
TRU21704ANADOLU SELÇUKLU TARİHİSeçmeli3+06
Program Yeterlilikleri
  1. Tarihsel olay, olgu ve sorunlar üzerinde kullanılan kuramsal ve metodolojik bilgileri açıklar.
  2. Tarih alanında uzmanlık düzeyinde edindiği kuramsal bilgi ve becerileri, tarihsel olay, olgu ve sorunları analiz ve değerlendirmede uygular.
  3. Tarih alanı ile ilgili olay, olgu ve sorunların, anlaşılması ve analizinde sosyal bilimlerde benimsenen başlıca araştırma yöntemlerini uygular
  4. Belirli dönemlerdeki tarihsel olay ve olguları çoklu perspektif bağlamında sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel açılardan analiz eder
  5. Tarihsel olay, olgu, belge incelemesinde ve alanla ilgili literatürü takip etmede bir yabancı dili (İngilizce) etkili olarak kullanır.
  6. Tarih alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini alan araştırmalarında kullanır.
  7. Programda edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, tarihsel olay, olgu ve sorunların eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilmesinde kullanır.
  8. Tarih literatüründeki güncel gelişmeleri, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
  9. Tarih alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması, yazılı metin haline getirilmesi (proje) ve duyurulması aşamalarında, bilimsel ve mesleki etik değerleri/kriterleri uygular.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları