Sosyal Bilimler Enstitüsü : Eğitim Programları Ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Öğretim)

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) -Prof. Dr. Ertuğ CAN
Bologna Koordinatörü -Doç. Dr. Remzi YILDIRIM
Bologna Koordinatör Yrd. -Doç. Dr. Menekşe ESKİCİ
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı 30
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -EA
Programın ISCED Kodu 111
YÖK | ISCED
Programın Amacı
eğitim uzmanı yetiştirmek
Tarihçe
-2022 yılında öğrenci alınmaya başlanmıştır.
Kazanılan Derece
- eğitim uzmanı
Kabul Koşulları
-eğitim fakültesi mezunu olmak veya pedagojik formasyon sertifikasına sahip olmak
Üst Kademeye Geçiş
-doktora
Mezuniyet Koşulları
-derslerin tümünden başarılı olmak
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
-eğitim kurumları
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
EPÖ22701Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve EtikZorunlu36
EPÖ22703Eğitimde Program GeliştirmeZorunlu36
 Seçmeli Ders-1Seçmeli36
 Seçmeli Ders-2Seçmeli36
 Seçmeli Ders-3Seçmeli36
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
EPÖ22705Öğretim TasarımıSeçmeli36
EPÖ22707Çağdaş Öğretim Yaklaşımları ve UygulamalarıSeçmeli36
EPÖ22711Eğitim İstatistiğiSeçmeli36
EPÖ22709Eğitim FelsefesiSeçmeli36
EPÖ22715Türk Eğitim Sistemi ve PolitikalarıSeçmeli36
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
EPÖ22704Eğitimde Program DeğerlendirmeZorunlu36
EPÖ22706Öğrenme-Öğretme SüreçleriZorunlu36
SBE22750Dönem ProjesiZorunlu0+110
 Seçmeli Ders-4Seçmeli36
 Seçmeli Ders-5Seçmeli36
 Seçmeli Ders-6Seçmeli36
 Toplam AKTS40
Seçmeli Dersler
EPÖ22710Eğitimde Ölçme Aracı GeliştirmeSeçmeli36
EPÖ22712Karşılaştırmalı EğitimSeçmeli36
EPÖ22722Eğitim Ekonomisi ve PlanlamasıSeçmeli36
EPÖ22716Küresel Eğitim PolitikalarıSeçmeli36
EPÖ22718Öğretim Programları İncelemeleriSeçmeli36
EPÖ22720Nitel Araştırma YöntemleriSeçmeli36
Program Yeterlilikleri
 1. Eğitimde program geliştirme alanındaki kavram, kuram, model ve yaklaşımları analiz eder / değerlendirir
 2. Eğitim alanındaki güncel durum ve sorunları, eğitim programları ve öğretim alanındaki kavram, kuram, model ve yaklaşımları kullanarak analiz eder / değerlendirir / raporlar / başkalarına aktarır
 3. Belirlenen gereksinim-düzeylere uygun program geliştirme süreçlerinde veya eğitim alanındaki güncel durum ve sorunları analiz eder
 4. Eğitim alanındaki olay, olgu, güncel durum ve sorunlara yönelik problemleri tanımlama, uygun araçlarla veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlama süreçlerini yürütür.
 5. Belirlenen gereksinim-düzeylere ilişkin program geliştirme süreçlerinde farklı disiplin alanlarıyla işbirliği içinde ekip üyesi olarak belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 6. Belirlenen gereksinim-düzeylere ilişkin program geliştirme süreçlerinde veya eğitim alanındaki olay, olgu, güncel durum ve sorunları araştırma / değerlendirme / raporlama / başkalarına aktarmada, eleştirel-yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini etkili kullanır
 7. Belirlenen gereksinim-düzeylere ilişkin program geliştirme süreçlerini veya eğitim alanındaki olay, olgu, güncel durum ve sorunları, disiplinler arası yaklaşımlara dayalı araştırır /değerlendirir/ raporlar
 8. Belirlenen gereksinim-düzeylere ilişkin program geliştirme süreçlerinde veya eğitim alanındaki güncel durum ve sorunları araştırma /değerlendirme/ raporlama / bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder
 9. Belirlenen gereksinim-düzeylere ilişkin program geliştirme süreçlerinde veya eğitim alanındaki güncel durum ve sorunları araştırma / değerlendirme/ raporlama /, bilgi /bilişim teknolojilerini etkili kullanır.
 10. Belirlenen gereksinim-düzeylere ilişkin program geliştirme süreçlerinde veya eğitim alanındaki güncel durum ve sorunları araştırma / değerlendirme / raporlama / etkili iletişim becerilerini kullanır
 11. Belirlenen gereksinim-düzeylere ilişkin program geliştirme süreçlerinde veya eğitim alanındaki güncel durum ve sorunları araştırma / değerlendirme / raporlama / ulusal-uluslararası hukuk ve evrensel hukuk normlarına uygun hareket eder
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları