Sosyal Bilimler Enstitüsü : Finans Ve Bankacılık Doktora

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Prof.Dr. Cem BERK
Bologna Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kayhan
Bologna Koordinatör Yrd. Araştırma Görevlisi Berke KOÇ
Eğitim Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 8
Kontenjanı 20
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu 412
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Finans ve Bankacılık Doktora programının amacı, günümüz finans piyasalarındaki rekabetçi ve global ortamda istihdam edilecek; gerekli iş eğitimine sahip, proaktif ve çözüm üretebilen, sorumluluk alabilen, analitik düşünebilen, araştırmacı ve kendini sürekli geliştirmeye yönelik hareket eden bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda akademik alanda ve kamu/özel kuruluşlarında çalışmalar yapabilecek, bu çalışmaları ulusal ve uluslararası alanda yayınlayabilecek, finans ve bankacılık bilimine doktora tezinde geliştireceği yöntemlerle katkıda bulunabilecek, bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ve mesleki eğitimiyle irdeleyebilecek bireylerin yetiştirilmesidir.
Tarihçe
Finans ve Bankacılık Doktora Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında, Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde öğrencilerine eğitim vermektedir. Program 2022-2023 öğretim yılı güz döneminde eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Bu programı başarı ile tamamlayanlar Finans ve Bankacılık alanında Doktor derecesi almaya hak kazanmaktadır
Kabul Koşulları
Finans ve Bankacılık Doktora Programına, farklı alanlarda 4 yıllık lisans ve 2 yıllık Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlamış ve mezun olmuş kişiler başvurabilir. Doktora programına başvuranların ALES ve YÖKDİL/YDS sınavından her yıl belirlenen yeterlilikte puanı almış olmaları gerekmektedir. Daha ayrıntılı bilgiler için Bkz.: Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği .
Üst Kademeye Geçiş
Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, fakültemize bağlı Finans ve Bankacılık Doktora programında gerekli koşulları sağlamaları halinde Doktora eğitimlerine başlayabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı Doktora Programından mezun olabilmek için zorunlu 4, seçmeli 6 olmak üzere toplam 10 ders, Doktora Yeterlik, Uzmanlık Alan Dersi ve tez çalışması ile beraber 3,00 ortalama ve 240 AKTS’ ye ihtiyaç vardır.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Finans ve Bankacılık Doktora Programı mezunları, daha önce kazandıkları lisans ve yüksek lisans mezuniyet alanları ile Finans ve Bankacılık Doktora Programında edindikleri mesleki, teorik ve pratik bilgilerin birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan beşeri sermayelerini iş hayatında hem özel hem de kamu sektöründe değerlendirebilirler veya isterlerse akademik kariyer süreçlerinde yer alabilirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
FVB22803İSLAMİ BANKACILIK VE FİNANS TEORİSİZorunlu3+04
FBV22801İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZorunlu3+08
 Seçmeli Ders-1Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders-2Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders-3Seçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
FVB22805BANKALARDA STRATEJİK YÖNETİMSeçmeli3+06
FVB22807MERKEZ BANKACILIĞI TEORİSİSeçmeli3+06
FVB22809BANKALARDA YATIRIM VE PORTFÖY TEORİSİSeçmeli3+06
FVB22811DAVRANIŞSAL EKONOMİSeçmeli3+06
FVB22813BANKACILIKTA FİNANSAL RAPORLAMA VE DENETİMSeçmeli3+06
FVB22815FİNANSAL KRİZLER VE RİSK YÖNETİMİSeçmeli3+06
FVB22817BLOK ZİNCİR UYGULAMALARISeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
FVB22806ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIKZorunlu3+04
FVB22804SEMİNERZorunlu0+23
FVB22802FİNANSAL EKONOMETRİZorunlu3+08
 Seçmeli Ders-4 / Ortak Seçmeli DersSeçmeli3+06
 Seçmeli Ders-5Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders-6Seçmeli3+06
 Toplam AKTS33
Seçmeli Dersler
FVB22814PROJE FİNANSMANISeçmeli3+06
FVB22822SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE GIDA GÜVENLİĞİSeçmeli3+06
FVB22820PARA, REFAH VE MUTLULUKSeçmeli3+06
FVB22818RİSKTEN KORUNMA TEORİSİSeçmeli3+06
FVB22816GİRİŞİMCİLİK FİNANSMANISeçmeli3+06
FVB22810BANKACILIKTA GÜNCEL KONULARSeçmeli3+06
FVB22808İSLAMİ VARLIK VE FON YÖNETİMİSeçmeli3+06
FVB22812KURUMSAL FİNANSMAN TEORİLERİSeçmeli3+06
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
FVB22855DOKTORA YETERLİKZorunlu030
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
FVB22854DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
FVB22852DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
 Toplam AKTS30
5. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
FVB22857DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
FVB22859DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
6. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
FVB22856DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
FVB22858DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
7. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
FVB22861DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
FVB22863DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
8. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
FVB22860DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
FVB22862DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. Finans ve bankacılık sektörüne ilişkin alan güncel gelişmeleri, alanın temel kavram, kuram ve ilkelerine göre analiz eder / değerlendirir.
 2. Finans ve bankacılık alanına ilişkin kavram, kuram, yaklaşım ve modelleri karşılaştırmalı analiz eder / değerlendirir.
 3. Finansal piyasaları uluslararası ilişkiler ve küresel bağlantıları açısından literatüre dayalı araştırarak raporlar ve raporlama sonuçlarını başkalarına aktarır.
 4. Finansal göstergeleri finansal verilere ve rasyolara göre analiz eder / değerlendirir.
 5. Finans ve bankacılık alanındaki problemleri, sosyo-politik ve uluslararası olay ve olgular bağlamında analiz ederek alandaki yaklaşım ve modellere dayalı çözüm önerileri oluşturur.
 6. Finansal piyasalara ilişkin reel sektörün güncel verilerini ekonometrik yaklaşımlar ve alan literatürüne dayalı analiz ederek raporlar ve raporlama sonuçlarını başkalarına aktarır.
 7. Finans ve bankacılık alanındaki problemleri, sosyo-politik ve uluslararası olay ve olguları analiz ve değerlendirmede ekonomi, muhasebe, sayısal yöntemler ve iktisat gibi farklı bilim alanları ile ekip üyesi olarak sorumluluklarını yerine getirir.
 8. Finans ve bankacılık alanındaki uluslararası uygulama, yaklaşım ve modelleri ekonomik, sosyal ve siyasi değişkenlere göre analiz eder / değerlendirir.
 9. Finans ve bankacılık alanındaki olay ve olguları farklı bağlam ve değişkenlere göre analiz ve değerlendirmede, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
 10. Finans ve bankacılık alanındaki olay ve olguları farklı bağlam ve değişkenlere göre araştırma, analiz ve değerlendirmede, bilişim teknolojileri / bilgi yönetim sistemlerini etkili olarak kullanır.
 11. Finans ve bankacılık alanındaki farklı bağlam ve değişkenleri içeren problemleri nicel ve nitel araştırmaya dayalı modelleyerek veri toplama, verileri analiz etme, raporlama ve başkalarına etkili iletişim becerilerini kullanarak sunma süreçlerini bağımsız olarak yürütür.
 12. Edindiği teorik ve pratik bilgileri, diğer disiplinlerle birleştirebilir, yeni ve kullanılabilir bilgi üretir ve söz konusu bilgiyi kullanabilir.
 13. Finans ve bankacılık alanındaki alan literatürünü takip etme ve alandaki meslektaşları ile iletişim kurmada bir yabancı dili (İngilizce) B2 düzeyinde etkili olarak kullanır.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları