Fen Bilimleri Enstitüsü : Moleküler Biyoloji Ve Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Prof. Dr. Bilal Balkan
Bologna Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Osman Telli
Bologna Koordinatör Yrd. -
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı 10
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) ALES
Programın ISCED Kodu 42
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü yüksek lisans programının amacı, öğrencinin ilgili alanda bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.
Tarihçe
2009 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde kurulan bölümümüz 1 Profesör, 1 Doçent ve 1 Dr. Öğretim Üyesinden oluşan öğretim üyeleri ile eğitimine devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans derecesi
Kabul Koşulları
Bu programlara başvuran tüm adayların genel başarı puanı; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %25’i ve bilim ve mülakat sınavlarının not ortalamasının %25’i dikkate alınır. Bilim ve mülakat sınavlarının not ortalaması 100 tam puan üzerinden 50 puanın altında olan adaylar başarısız kabul edilerek değerlendirme dışı bırakılır. Programa kabul edilebilmek için giriş başarı notunun en az 60 puan olması gerekir.
Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olabilmek için en az 7 ders, seminer dersi, uzmanlık dersi ve en az 120 AKTS'ye sahip olmak, tez çalışmasının ve savunmasının başarıyla tamamlanmış olması gerekir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Yüksek lisans programlarından mezun olan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı akademik kurumlarda fen, tıp, ziraat, eczacılık ve veteriner fakülteleri gibi farklı fakültelerde akademisyen ve araştırmacı olabilirler. Devlet sektöründe; Çevre ve Orman Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Hastaneler ve Tanı Laboratuvarları, Tüp Bebek Merkezleri, Sağlık Enstitüleri, Belediye, Adli Tıp, Polis Kriminoloji Laboratuvarları, Savunma Bakanlığı ve TÜBİTAK gibi araştırma enstitülerinde görev yapabilir. Bunlara ek olarak özel sektörde araştırmacı, gıda-ilaç-tarım araştırma laboratuvarları, Teknoparklar, Biyoteknoloji firmaları kalite kontrol ve Ar-Ge birimleri veya ilgili firmaların satış temsilcisi ve ürün yöneticisi olarak da çalışabilirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MBG22701Bilimsel Araştırma ve Yayın EtiğiZorunlu3+0+06
 SEÇMELİ DERS-1Seçmeli3+0+06
 SEÇMELİ DERS-2Seçmeli3+0+06
 SEÇMELİ DERS-3Seçmeli3+0+06
 SEÇMELİ DERS-4Seçmeli3+0+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
MBG22709Moleküler GenetikSeçmeli3+0+06
MBG22719Gen Transfer ve Susturma Teknikleri ve UygulamalarıSeçmeli3+0+06
MBG22703Hücre BiyolojisiSeçmeli3+0+06
MBG22705Mikrobiyal MetabolizmaSeçmeli3+0+06
MBG22711Biyolojik Araştırmalarda Model Organizmalar Seçmeli3+0+06
MBG22713Endüstriyel MikrobiyolojiSeçmeli3+0+06
MBG22717Mikrobiyal BiyoteknolojiSeçmeli3+0+06
MBG22715Kök Hücre ve Gelişimsel Biyolojide Güncel KonularSeçmeli3+0+06
MBG22707Biyoteknolojiye GirişSeçmeli3+0+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MBG22702SeminerZorunlu0+2+06
 SEÇMELİ DERS-5Seçmeli3+0+06
 SEÇMELİ DERS-6Seçmeli3+0+06
 SEÇMELİ DERS-7Seçmeli3+0+06
 SEÇMELİ DERS-8Seçmeli3+0+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
MBG22710Moleküler BiyolojiSeçmeli3+06
MBG22724Moleküler Bitki-Patojen İlişkileriSeçmeli3+06
MBG22722Transgenik Uygulamaların Analiz YöntemleriSeçmeli3+06
MBG22720EpigenetikSeçmeli3+06
MBG22718BiyomateryallerSeçmeli3+06
MBG22716Protein BiyokimyasıSeçmeli3+06
MBG22714Prokaryotik ve Ökaryotik Gen RegülasyonuSeçmeli3+06
MBG22712BiyoinformatikSeçmeli3+06
MBG22708Biyomolekülleri Saflaştırma TeknikleriSeçmeli3+06
MBG22706Endüstriyel EnzimlerSeçmeli3+06
MBG22704Fermentasyon BiyoteknolojisiSeçmeli3+06
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MBG22751Uzmanlık Alan DersiZorunlu3+06
MBG22753Yüksek Lisans Tez ÇalışmasıZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MBG22754Yüksek Lisans Tez ÇalışmasıZorunlu0+124
MBG22752Uzmanlık Alan DersiZorunlu3+06
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. Lisans düzeyinde elde etmiş oldukları temel bilgi ve becerileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve analiz etme becerisi kazanır.
 2. Lisansüstü derslerinden edindikleri bilgi ve becerileri kendi araştırma alanlarına uygulayabilme yetisi kazanır.
 3. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
 4. Temel Moleküler Biyoloji ve Genetik bilgisi edinebilme
 5. Hücre ve organizmalarda yapı-fonksiyon ilişkisini tanımlayabilme ve organizmalardaki genetik aktarımı açıklayabilme becerisi kazanır.
 6. Öğrenciler moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknoloji ve ilgili alanlara özgün teknik becerileri geliştirir
 7. Öğrenciler –omik ve rekombinant DNA teknolojilerinin avantajlarını, sınırlarını ve bunların problem çözümlemede nasıl kullanılacağını anlar.
 8. Moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknoloji konularında kavramsal bilgi ve kritik düşünme yetenekleri geliştirebilir, hipotez tasarlayıp test edebilir.
 9. Öğrenciler konularındaki bilimsel literatürü takip edebilme, bilimsel bilgi, fikir ve kendi araştırma çıktılarını yazılı ve sözlü olarak aktarma yeteneği kazanır.
 10. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler ve bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme becerisi kazanır.
 11. Dahil oldukları tüm bilimsel faaliyetlerde etik değerlere uygun hareket etme sorumluluğu edinir.
 12. Biyoteknolojinin gelişen uygulamaları için fikir sahibi olur, konularının toplumla ilişkisi konusunda bilinçlenir ve bilgilerini yönlendirebilir.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları