Sosyal Bilimler Enstitüsü : Kamu Hukuku Doktora

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Doç. Dr. Seçkin YAVUZDOĞAN
Bologna Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mısra TAN
Bologna Koordinatör Yrd. Arş. Gör. Meriç KARAKEÇİLİ
Eğitim Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 6
Kontenjanı 5
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu 421
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Yüksek lisans programından mezun olan bir öğrencinin bir üst akademik derece olan doktora programında daha derinlemesine ve spesifik bir konuda ayrıntılı inceleme yapmasını sağlamak, böylece bilimsel unvanın son derecesi olan doktor unvanına sahip olarak mezuniyetini gerçekleştirmek. Adayın bilimsel erkini ispat edecek ortamı hazırlamak.
Tarihçe
-Kamu Hukuku Doktora Programı'na, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi'nden itibaren öğrenci kabulüne başlamıştır
Kazanılan Derece
-Kamu Hukuku Doktora Diploması
Kabul Koşulları
Kamu Hukuku Doktora Programı'na öğrenci kabulü ‘‘Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne” uygun olarak yapılır. Buna göre program için kontenjan ve başvuru koşulları, Enstitü anabilim dalları kendi akademik kurullarında, Senatonun kabul ettiği yüksek lisans ve doktora eğitimi değerlendirme ölçütlerine uygun olarak belirleyecekleri öğrenci kontenjanlarını ve varsa kontenjanlarla ilgili özel koşulları enstitü müdürlüğüne bildirir. Enstitü yönetim kurulu kontenjanlarla ilgili gerekli düzenlemeyi yapar. Enstitü yönetim kurulunca önerilen ve Senato tarafından karara bağlanan öğrenci kabul edilecek programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları, gerekli belgeler ile başvuru, kabul, sınav, mülakat ve kayıt tarihleri enstitü müdürlüğü tarafından enstitünün internet sayfasında duyurulur.
Üst Kademeye Geçiş
-
Mezuniyet Koşulları
-
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
-Kamu Hukuku Doktora Programı'ndan mezun olan öğrenciler, bu alanda doktora programı derecesine sahip olma şartını arayan kurum ve kuruluşlarda ve akademisyen olarak üniversitelerde çalışma imkânına sahip olmaktadır.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
KH22801İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZorunlu3+06
 SEÇMELİ DERS-1Seçmeli3+06
 SEÇMELİ DERS-2Seçmeli3+06
 SEÇMELİ DERS-3Seçmeli3+06
 SEÇMELİ DERS-4Seçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
KH22821ANAYASA TEORİSİSeçmeli3+06
KH23829ULUSLARARASI ANDLAŞMALAR HUKUKUSeçmeli3+06
KH23827TIP CEZA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI-ISeçmeli3+06
KH22825İNSAN HAKLARI HUKUKUNA GİRİŞSeçmeli3+06
KH22823İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ (İHAS) KAPSAMINDA VERGİ YÜKÜMLÜLERİNİN HAKLARISeçmeli3+06
KH22819İDARE HUKUKU OKUMALARISeçmeli3+06
KH22817SPOR HUKUKUSeçmeli3+06
KH22815ÇEVRE CEZA HUKUKUSeçmeli3+06
KH22813ÇALIŞMA CEZA HUKUKUSeçmeli3+06
KH22811BİLİŞİM CEZA HUKUKUSeçmeli3+06
KH22809KARŞILAŞTIRMALI İDARİ MUHAKEME VE MEDENİ MUHAKEMESeçmeli3+06
KH22807TARİHSEL SÜREÇTE EŞİTLİK İLKESİSeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
KH22802SEMİNERZorunlu0+26
 SEÇMELİ DERS-5Seçmeli3+06
 SEÇMELİ DERS-6Seçmeli3+06
 SEÇMELİ DERS-7Seçmeli3+06
 SEÇMELİ DERS-8Seçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
KH22818ULUSLARARASI CEZA MUHAKEMELERİSeçmeli3+06
KH23830ULUSLARARASI DENİZ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARISeçmeli3+06
KH22824SAĞLIK HUKUKUSeçmeli3+06
KH22822ANAYASA YARGISISeçmeli3+06
KH22820ULUSLARARASI ALANDA VERGİ HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARISeçmeli3+06
KH23828TIP CEZA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI-IISeçmeli3+06
KH22814TİCARİ CEZA HUKUKUSeçmeli3+06
KH23826ÇEVRE HUKUKUNUN GENEL ESASLARISeçmeli3+06
KH22804AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN ESASLARISeçmeli3+06
KH22808DEVLETİN SORUMLULUĞUSeçmeli3+06
KH22810KAMU İDARESİNE KARŞI SUÇLARSeçmeli3+06
KH22812SUÇ GENEL KURAMISeçmeli3+06
KH22816İDARİ İŞLEM TEORİSİSeçmeli3+06
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
KH22855DOKTORA YETERLİKZorunlu0+030
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
KH22852DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
KH22854DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
5. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
KH22853DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
KH22857DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
6. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
KH22856DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
KH22858DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
7. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
KH22859DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
KH22861DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
8. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
KH22860DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
KH22862DOKTORA TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. Kamu Hukuku alanına ilişkin güncel gelişmeleri, alanın temel kavram, kuram ve ilkelerine göre analiz eder/değerlendirir.
 2. Kamu Hukuku alanına ilişkin kavramları, kuramları, yaklaşımları ve yöntemleri karşılaştırmalı olarak analiz eder/değerlendirir.
 3. Kamu Hukuku alanındaki bir konuyu literatüre dayalı araştırarak eleştirel analiz ve değerlendirmesini yapar.
 4. Kamu Hukuku’na ilişkin mevzuat değişikliklerini etkin bir şekilde takip edebilir.
 5. Kamu Hukuku alanındaki problemleri güncel gelişmelerin de ışığında analiz ederek ulusal ve uluslararası hukuk bağlamında çözüm önerileri oluşturur.
 6. Kamu Hukukuna ilişkin güncel gelişmeleri, mevzuat değişikliklerini ve içtihatları literatüre dayalı analiz eder, yorumlar ve bunları başkalarına aktarır.
 7. Kamu hukuku alanındaki bir olay, olgu veya durumu, alandaki diğer uzman kişilerle tartışabilir, bu tartışmalarda özgün fikirlerini ulusal ve uluslararası hukuk normları bağlamında etkili bir iletişim kullanarak savunabilir.
 8. Kamu Hukuku alanındaki uluslararası uygulamaları, yaklaşımları ve gelişmeleri takip eder, analiz eder ve değerlendirir.
 9. Kamu Hukuku alanındaki olay ve olguları farklı bağlam ve değişkenlere göre analiz ve değerlendirmede, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
 10. Kamu Hukuku alanındaki olay ve olguları farklı bağlam ve değişkenlere göre araştırma, analiz ve değerlendirmede, bilişim teknolojileri/bilgi yönetim sistemlerini etkili olarak kullanır.
 11. Kamu hukuku alanında uzmanlık gerektiren çalışmaları, özgün bir bakış açısıyla ve bağımsız olarak yürütür.
 12. Kamu hukuku alanındaki teorik ve pratik bilgileri, diğer disiplinlerle birleştirerek yeni ve kullanılabilir bilgi üretir.
 13. Kamu Hukuku alan literatürünü takip etme ve alandaki meslektaşları ile iletişim kurmada bir yabancı dili (İngilizce) B2 düzeyinde etkili olarak kullanır.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları