Sosyal Bilimler Enstitüsü : Finans Ve Bankacılık (İö) Tezsiz Yüksek Lisans

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) PROF. DR. CEM BERK
Bologna Koordinatörü DOÇ. DR. FATİH KAYHAN
Bologna Koordinatör Yrd. ARŞ. GÖR BERKE KOÇ
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı 10
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) EA
Programın ISCED Kodu 412
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Finans ve Bankacılık Tezsiz Yüksek Lisans programının amacı, günümüz finans piyasalarındaki rekabetçi ve global ortamda istihdam edilecek; gerekli iş eğitimine sahip, proaktif ve çözüm üretebilen, sorumluluk alabilen, analitik düşünebilen, araştırmacı ve kendini sürekli geliştirmeye yönelik hareket eden bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda akademik alanda ve kamu/özel kuruluşlarında çalışmalar yapabilecek, bu çalışmaları ulusal ve uluslararası alanda yayınlayabilecek, finans ve bankacılık bilimine doktora tezinde geliştireceği yöntemlerle katkıda bulunabilecek, bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ve mesleki eğitimiyle irdeleyebilecek bireylerin yetiştirilmesidir.
Tarihçe
Finans ve Bankacılık Tezsiz Yüksek Lisans programı 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında faaliyetlerine başlamıştır.
Kazanılan Derece
Finans ve Bankacılık Tezsiz Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler Yüksek Lisans mezuniyeti derecesine sahip olmaktadır.
Kabul Koşulları
Finans ve Bankacılık Tezsiz Yüksek Lisans Programına kayıt olmak isteyen öğrenciler KLU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde yer alan ALES şartını sağlamalıdır.
Üst Kademeye Geçiş
Finans ve Bankacılık Tezsiz Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler, daha sonra Tezli Yüksek Lisans programına belirli şartları sağlamaları halinde geçiş yapabilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Finans ve Bankacılık Tezsiz Yüksek Lisans programından mezun olma şartı 4.00 not ortalaması üzerinden 2.50 ortalamaya sahip olmaktır.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Mezunlarımız, bankacılık ve finans alanında gerekli teorik ve pratik bilgiye ve analiz etme ve karar verme yeteneğine sahip bireyler olarak bankacılık ve finans alanında faaliyet gösteren tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışabilmektedir. Geleneksel bankalar ve katılım bankaları başta olmak üzere; leasing ve faktöring şirketleri, aracı kurumlar, finansman şirketleri, yatırım ortaklıkları, bağımsız denetim, değerleme ve derecelendirme kuruluşları, portföy yönetim şirketleri, varlık kiralama şirketleri, sigorta şirketleri, bireysel emeklilik şirketleri vb. para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kuruluşlar ile söz konusu piyasaları düzenleyen ve denetleyen TCMB, SPK, BDDK gibi kurumlarda istihdam edilebilmektedir. Bölümümüzden mezun olanlar, kamuda ve özel sektörde faaliyet gösteren belirtilen kuruluşlarda, finansal raporlama uzmanı, bütçe ve mali planlama uzmanı, yatırım uzmanı-danışmanı, finansal analist, portföy yöneticisi olarak çalışabilecekleri gibi, teftiş kurullarında ve mali müşavirlik hizmeti sunan kurumlarda müfettiş ve uzman unvanlarıyla görev yapabilmektedir. Mezunlarımız, aynı zamanda bu kuruluşlar dışındaki işletmelerin muhasebe ve finans departmanlarında da görev yapabilmektedir.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
FBT22703FİNANSAL PİYASALAR VE KURULUŞLARZorunlu3+06
FBT18701BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZorunlu3+06
 Toplam AKTS12
Seçmeli Dersler
FBT18707PORTFÖY YÖNETİMİSeçmeli3+06
FBT18709BANKALARDA AKTİF-PASİF YÖNETİMİSeçmeli3+06
FBT18711DAVRANIŞSAL FİNANSSeçmeli3+06
FBT18713KURUMSAL FİNANSSeçmeli3+06
FBT18715PARA VE BANKASeçmeli3+06
FBT18717BANKA MUHASEBESİSeçmeli3+06
FBT18719TÜREV ÜRÜNLER VE HEDGİNGSeçmeli3+06
FBT18705TEMEL YATIRIM ANALİZİSeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
FBT22702FİNANSAL YÖNETİMZorunlu3+06
SBE20750DÖNEM PROJESİZorunlu0+110
FBT22704BANKA VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATIZorunlu3+06
 Toplam AKTS22
Seçmeli Dersler
FBT22720ULUSLARARASI FİNANSSeçmeli3+06
FBT18716FİNANSAL EKONOMETRİSeçmeli3+06
FBT18714BANKA MUHASEBESİSeçmeli3+06
FBT22714İKTİSADİ ANALİZSeçmeli3+06
FBT22712BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİSeçmeli3+06
FBT18708KAMU MALİ YÖNETİMİ ANALİZİSeçmeli3+06
FBT22708TÜREV ÜRÜNLERSeçmeli3+06
Program Yeterlilikleri
 1. Finans ve Bankacılık alanındaki kavram, kuram, ilke, yaklaşım ve modelleri analiz eder / değerlendirir.
 2. Finans ve Bankacılık alanındaki kavram ve araçları kullanarak finans piyasalardaki güncel durumun ayrıntılı analiz ve değerlendirmesini yapar.
 3. Finans ve Bankacılık sektöründeki ulusal ve uluslararası kuruluşların yapısal işleyişi ve karar süreçlerini analiz eder / çözüm önerileri geliştirir.
 4. Finans ve Bankacılık alanındaki küresel gelişmeler ve sorunlar bağlamında güncel ekonomik göstergeleri nitel ve nicel verilerle destekleyen bilimsel raporlar hazırlar / kurum politikaları doğrultusunda başkaları açısından değerlendirir.
 5. Finans ve Bankacılık alanında, problemin tanımlanması, uygun araçlarla verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, raporlanması ve başkalarına sunumu aşamalarını olarak yürütür.
 6. Finans ve Bankacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel durum ve sorunların analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini etkili uygular .
 7. Finans ve Bankacılık alanında ulusal ve uluslararası güncel durum ve sorunların analiz ve değerlendirilmesi süreçlerinde, etkili iletişim becerilerini uygular.
 8. Finans ve Bankacılık alanıyla ilgili iş ve hizmet üretim süreçlerinde, farklı alanlarla işbirliği içinde ekip üyesi olarak belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 9. Finans ve Bankacılık alanıyla ilgili bilimsel araştırma / iş ve hizmet üretim süreçlerinde, bilgi ve bilişim teknolojileri, yazılımları etkili kullanır
 10. Finans ve Bankacılık alanına ilişkin verilerin analizinde; matematiksel, istatistiki ve ekonometrik analiz araçlarını uygulayarak sonuçlarını, değerlendirme ve raporlamasını standartlara uygun yapar .
 11. Finans ve Bankacılık sektörü, ulusal ve uluslararası finans kuruluşları verilerine dayalı hizmet üretim süreçlerinde, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
 12. Finans ve Bankacılık sektörü, ulusal ve uluslararası finans kuruluşları verilerine dayalı hizmet üretim süreçlerinde, ulusal ve uluslararası hukuk ve evrensel normlarına uygun hareket eder.
 13. Finans ve Bankacılık sektöründe hizmet üretim süreçlerinde alan literatürünü takip etmede bir yabancı dili (İngilizce) Avrupa Dil Portfolyosu B2 düzeyinde etkili olarak kullanır.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları