Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu : Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Dr. Öğr. Üyesi Özge ÖZCAN
Bologna Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özge ÖZCAN
Bologna Koordinatör Yrd. -Öğr.Gör. Bahar SEREZ ARSLAN
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 65
Staj Durumu Var
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) TYT
Programın ISCED Kodu 725
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programının amacı, sağlık hizmetlerinin temel ilkelerine, süreçlerine ve yönetime vakıf, etkin iletişim kuran nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir.
Tarihçe
YÖK Genel Kurulunun 21.05.2009 tarihli toplantısında 08.07.2009 tarih ve 3197- 020340 sayılı karar ve 10.09.2009 tarihli toplantısında 23.09.2009 tarih ve 4759- 030589 sayılı karar gereğince 2009-2010 Eğitim Öğretim yılında Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programının açılmasına karar verilmiştir. Ek kontenjan ile 30 öğrenci alınmıştır.YÖK Genel Kurulunun 05.04.2012 tarihli toplantısında 20.04.2012 tarih ve 2690- 017775 sayılı karar gereğince 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2. Öğretim programının açılmasına karar verilmiştir. Bu dönemde 30 öğrenci ile eğitim öğretime başlanmıştır.
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” alanında ÖNLİSANS diplomasına sahip olan öğrenciler Sağlık Teknikeri ( Tıbbi Sekreter)” unvanını alır.
Kabul Koşulları
Programa Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanı ile kayıt yapılmaktadır. 2022-2023 Eğitim-öğretim yılı için öğrenci kontenjanı 65+2’dir. Kontenjanın tamamlanmaması durumunda TYT puanına göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Ek Yerleştirme ile öğrenci kayıt edilmektedir.
Üst Kademeye Geçiş
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencileri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile "İşletme", "Sağlık Yönetimi" ve "Uluslararası İşletme Yönetimi" lisans programlarına geçiş yapabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 2. sınıfın sonunda 40 işgünlük stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Mezunlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında Tıbbi Sekreter unvanı ile çalışabilmektedir. İstihdam alanları; Sağlık Bakanlığı´na bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız tedavi kurum ve kuruluşlarının poliklinik ve klinik bilgi işlem hizmetlerinde, hasta kayıt ve kabulde, insan kaynakları ve istatistik birimlerinde ve merkezi tıbbi arşiv hizmetlerinde çalışabilmektedirler. Kamu Personel Seçme Sınavı´na (KPSS) göre Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) olarak atanabilmektedirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
SHM13101ANATOMİ VE FİZYOLOJİZorunlu4+08
TDS20101TIBBİ DÖKÜMANTASYON-IZorunlu2+48
UNV13101TÜRK DİLİ-IZorunlu2+02
UNV13103ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-IZorunlu2+02
UNV13111TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMIZorunlu1+12
UNV16109İNGİLİZCE-IZorunlu2+02
UNV13003MESLEK ETİĞİZorunlu2+02
MAT14151MATEMATİKZorunlu3+04
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
UNV19101AKADEMİK TÜRKÇESeçmeli2+03
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
TDS16108TIBBİ YAZIM TEKNİKLERİZorunlu2+02
UNV16110İNGİLİZCE-IIZorunlu2+02
UNV13104ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-IIZorunlu2+02
UNV13102TÜRK DİLİ-IIZorunlu2+02
UNV13004ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMAZorunlu2+02
TDS13106TIBBİ DÖKÜMANTASYON-IIZorunlu2+46
TDS13104TIBBİ SEKRETERLİKZorunlu2+45
TDS13102DOSYALAMA VE ARŞİVLEMEZorunlu3+05
STAJ13001YAZ STAJI(20 İŞ GÜNÜ)Zorunlu0+04
 Toplam AKTS30
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
SHM13203SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİZorunlu3+04
SHM13205HASTALIKLAR BİLGİSİZorunlu3+04
TDS20201TIBBİ DÖKÜMANTASYON-IIIZorunlu2+89
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+02
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+03
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
SHM13201BİYOİSTATİSTİKSeçmeli3+04
YAS13209SAĞLIK SOSYOLOJİSİSeçmeli2+03
MYO21201GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARISeçmeli1+24
UNV13020MESLEKİ İNGİLİZCESeçmeli3+04
UNV13005ÇEVRE VE KORUMASeçmeli2+02
UNV13002İLK YARDIMSeçmeli2+02
TDS20203İNSAN VE DAVRANIŞSeçmeli2+03
MYO13253MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİSeçmeli3+04
SHM13207YAZIŞMA TEKNİKLERİSeçmeli3+04
UNV13001GİRİŞİMCİLİKSeçmeli2+02
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
STAJ13002YAZ STAJI(20 İŞ GÜNÜ)Zorunlu0+04
TDS13204TIBBİ DÖKÜMANTASYON-IVZorunlu2+88
TDS20202BÜRO YÖNETİMİZorunlu2+03
TDS20206HASTANE YÖNETİM VE ORGANİZASYONUZorunlu2+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+02
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+03
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+02
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
MYO13252ERGONOMİSeçmeli2+02
SHM13204SAĞLIK KURUMLARINDA PAZARLAMASeçmeli2+02
SHM13206SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLERSeçmeli2+02
TDS20208SAĞLIK MEVZUATISeçmeli2+03
TDS20210SAĞLIK PSİKOLOJİSİSeçmeli2+03
TDS20212TIBBİ BİLİŞİME GİRİŞSeçmeli3+04
UNV13007İLETİŞİMSeçmeli2+02
UNV13042KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARISeçmeli2+02
UNV20202KLAVYE TEKNİKLERİSeçmeli3+04
Program Yeterlilikleri
 1. Alanıyla ilgili hizmet üretim süreçlerinde, Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkili iletişim becerilerini kullanır.
 2. Alanıyla ilgili hizmet üretiminde ulusal ve uluslar arası hukuk normları, meslek etik değerlere uygun görev-sorumluluklarını yerine getirir.
 3. Tıbbi dokümantasyon ve arşiv işlemlerini, tıbbi kayıtları, tıbbi raporlamaları ve mesleki yazışmaları Türkçenin kurallarına uygun olarak etkin ve hızlı bir şekilde yapar.
 4. Alanıyla ilgili uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki etik değerler çerçevesinde değerlendirir ve uygular.
 5. Alanıyla ilgili bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek mesleki gelişim gereksinimlerini belirler.
 6. Alanıyla ilgili kavram, kuram, yöntem, tekniklerle ilgili bilgi becerileri, (tıbbi terminoloji, hastalıklar bilgisi, insan anatomisi ve fizyolojisi vb.) açıklar/analiz eder.
 7. Alanıyla ilgili hizmet üretiminde kayıt, provizyon, talep alımı, taburcu ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapar.
 8. Alanıyla ilgili olay olgu ve durumların verilerine dayalı istatistiksel raporları hazırlar.
 9. Sağlık sisteminin yapısal işleyişi ve kurumsal hiyerarşisini açıklar/analiz eder.
 10. Alanıyla ilgili hizmet üretim süreçlerinde ekip üyesi/bağımsız olarak belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
 11. Alanla ilgili hizmet üretiminde Hastane Bilgi Yönetim Sistemini etkili olarak kullanır
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları