Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu : Optisyenlik

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Dr. Öğr. Üyesi Özge ÖZCAN
Bologna Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özge ÖZCAN
Bologna Koordinatör Yrd. Zöhre GÖRÜNMEZ GÜNGÖR
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 65
Staj Durumu Var
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) TYT
Programın ISCED Kodu Programın ISCED kodu henüz girilmemiştir.
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Programın amacı henüz girilmemiştir.
Tarihçe
YÖK Genel Kurulunun 20/02/2014 tarihli toplantısında program açılış teklifleri incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’ un 2880 Sayılı Kanun’ la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 3843 Sayılı Kanun’ un 4. Maddesi uyarınca Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik programının açılmasına karar verilmiştir. 40 öğrenci ile açılmıştır. Ek Kontenjanla 4 öğrenci yerleşmiştir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Optisyenlik alanında önlisans diploması verilir.
Kabul Koşulları
Bilgi için ÖSYM sayfasında yer alan kılavuzu inceleyiniz.
Üst Kademeye Geçiş
Mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Fizik lisans programına geçiş yapabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenci; dört yarıyıl, her bir yarıyıl için 30 AKTS toplam 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak, 4.00 üzerinden 2.00 ortalama ve notlarından herhangi birinin FF ve DZ olmaması koşulu ile stajını tamamlayarak programdan mezun olabilir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Bu programdan mezun olan öğrenciler Optisyen ünvanı ile kendi optik mağazalarını açabilirler ve optisyenlik müesseselerinde mesul müdür olarak çalışabilirler. Optisyenler gözlük yapan ve satan işletmelerde görev yaparlar.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
OPT18103GÖZ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİZorunlu2+03
OPT18105OPTİSYENLİĞİN TEMELLERİ-IZorunlu3+04
OPT18107OPTİSYENLİKTE PAKET PROGRAM UYGULAMALARIZorunlu2+03
OPT18109OPTİSYENLİK UYGULAMALARI-IZorunlu2+47
OPT18111MATEMATİK IZorunlu2+03
OPT18113FİZİKZorunlu3+04
UNV13111TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMIZorunlu1+12
OPT18101GEOMETRİK OPTİK-IZorunlu3+04
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
UNV19101AKADEMİK TÜRKÇESeçmeli2+03
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
OPT18102MATEMATİK IIZorunlu2+03
UNV13027İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİZorunlu2+02
OPT18114KONTAKT LENSLERZorunlu2+03
OPT18112OPTİSYENLİĞİN TEMELLERİ-IIZorunlu3+04
OPT18110FİZİKSEL OPTİKZorunlu3+04
OPT18108OPTİSYENLİK UYGULAMALARI-IIZorunlu2+47
OPT18106GÖZ HASTALIKLARIZorunlu2+03
OPT18104GEOMETRİK OPTİK-IIZorunlu3+04
 Toplam AKTS30
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
UNV18201TÜRK DİLİZorunlu4+04
UNV18207İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİMZorunlu0+1818
UNV18205İNGİLİZCEZorunlu4+04
UNV18203ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİZorunlu4+04
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
OPT18202DAVRANIŞ BİLİMLERİZorunlu2+03
OPT18204SAĞLIK KURUMLARINDA PAZARLAMAZorunlu3+04
OPT18206SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLERZorunlu3+04
OPT18208MUHASEBEZorunlu3+04
OPT18210OPTİSYENLİK TARİHİ VE MESLEK ETİĞİZorunlu2+03
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+03
 Seçmeli DerslerSeçmeli1+23
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+03
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+03
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
OPT18212LAZERLERSeçmeli2+03
OPT20214OPTİSYENLİKTE MAĞAZA UYGULAMALARI:MİKROÖĞRETİMSeçmeli1+23
OPT20216BİYOİSTATİSTİKSeçmeli1+23
OPT20218İLK YARDIMSeçmeli2+03
OPT20220İLETİŞİMSeçmeli2+03
UNV18001GİRİŞİMCİLİKSeçmeli2+03
UNV18006STRATEJİK YÖNETİMSeçmeli2+03
UNV20100GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARISeçmeli1+23
Program Yeterlilikleri
 1. Optisyenlik alanı ile ilgili temel kavram kuram yaklaşım, araç-gereç ve materyalleri açıklar analiz eder.
 2. Optisyenlik alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası mesleki standartlara uygun mesleki yetki ve sorumluluklarını bilir/yerine getirir.
 3. Gözlük, kontakt lens ve az görme cihazları (teleskopik ürünler vb.) gibi temel görme cihazlarının yapısal özelliklerini açıklar/analiz eder/ değerlendirir.
 4. Temel görme cihazlarını reçeteye göre seçerek, kullanıcıya adaptasyonunu sağlama işlemlerini hatasız olarak yürütür.
 5. Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanmasıyla kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilme
 6. Gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları, araç gereçleri ve makineleri etkili ve hatasız olarak kullanır.
 7. Optisyenlik alanı ile ilgili fizik, Optik, Geometrik Optik, Göz Anatomisi ve Fizyolojisi ve Göz Hastalıkları alanlarındaki temel bilgileri açıklar/analiz eder.
 8. Optisyenlik alanı ile ilgili bilgileri araştırmada ve meslektaşları ile iletişim kurmada bir yabancı dili (İngilizce) A2 düzeyinde etkili olarak kullanır.
 9. Optisyenlik alanı ile ilgili iş ve hizmet üretim süreçlerinde hasta, müşteri veya yakınlarıyla iletişim kurmada etkili iletişim becerilerini kullanır.
 10. Optisyenlik alanı ile ilgili ulusal ve uluslararsı hukuk normları ve mesleki etik değerlerine bağlı iş ve hizmet üretir.
 11. Optisyenlik alanı ile ilgili iş ve hizmet üretiminde ilgili bilgisayar yazılımlarını etkili bir şekilde kullanır.
 12. Optisyenlik alanı ile ilgili iş ve hizmet üretiminde grup üyesi/bağımsız olarak belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları