Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu : Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Öğr.Gör. Refika DAŞTAN HALAT
Bologna Koordinatörü Öğr.Gör. Refika DAŞTAN HALAT
Bologna Koordinatör Yrd. Öğr. Gör. Vedat AÇAR
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 50
Staj Durumu Var
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) TYT
Programın ISCED Kodu 345
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Sağlık Kurumları İşletmeciliğiProgramı’nın eğitim esaslarını,sağlık hizmetlerinin temelyapısı ve karar alabilmebecerisi kazandırma yetisioluşturmaktadır.
Tarihçe
Bu bölüm Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO bünyesinde 2010 yılında açılmıştır.
Kazanılan Derece
Bu programdan mezun olan öğrenciler Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans Diploması derecesi alarak mezun olurlar.
Kabul Koşulları
Sağlık Kurumları İşletmeciliği programına; önce Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınava ile YGS-6 puan türü sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır.
Üst Kademeye Geçiş
Bu bölümü başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde; •İşletme •Sağlık İdaresi •Sağlık Kurumları İşletmeciliği •Sağlık Kurumları Yöneticiliği •Sağlık Yönetimi lisans programlarına geçebilirler.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenci; dört yarıyıl, her bir yarıyıl için 30 AKTS toplam 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak, 4.00 üzerinden 2.00 ortalama ve notlarından herhangi birinin FF, FD ve DZ olmaması koşulu ile stajını tamamlayarak programdan mezun olabilir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Sağlık Kurum ve kuruluşları, Üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, Aile hekimlikleri, özel hastane ve kliniklerde, özel muayenehane hekimliklerinde, tıbbi yazılım (tıbbi dergi, bülten, abstrak vb.) şirketlerinde, Halen kadro sorunu olmakla birlikte, sağlık alanında bu konuda yetişmiş elamanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Kadro sorununun da gelecekte çözüleceği ümit edilmektedir. Ayrıca sayıları gittikçe artan özel hastanelerde de iş bulma şansı artmaktadır.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MVP13101GENEL MUHASEBE-IZorunlu4+06
SAK16103SAĞLIK SİGORTACILIĞIZorunlu2+02
SAK20101SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-IZorunlu4+08
SAK20105TIBBİ TERMİNOLOJİZorunlu2+02
UNV13101TÜRK DİLİ-IZorunlu2+02
UNV13103ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-IZorunlu2+02
UNV13111TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMIZorunlu1+12
UNV16109İNGİLİZCE-IZorunlu2+02
MAT14151MATEMATİKZorunlu3+04
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
UNV19101AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli2+03
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
STAJ13001YAZ STAJI(20 İŞ GÜNÜ)Zorunlu0+04
SAK13104KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİZorunlu2+04
UNV16110İNGİLİZCE-IIZorunlu2+02
UNV13104ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-IIZorunlu2+02
UNV13102TÜRK DİLİ-IIZorunlu2+02
UNV13027İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİZorunlu2+02
SAK20108SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİZorunlu2+02
SAK13102SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-IIZorunlu4+06
MVP13102GENEL MUHASEBE-IIZorunlu4+06
 Toplam AKTS30
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
SAK13205SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ SAHA ÇALIŞMASI-IZorunlu1+89
SAK13203SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET YÖNETİMİZorunlu3+04
SAK13201SAĞLIK KURUMLARINDA KALİTE YÖNETİMİZorunlu3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+02
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+03
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
MYO21201GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARISeçmeli1+2+04
UNV13005ÇEVRE VE KORUMASeçmeli2+02
UNV13002İLK YARDIMSeçmeli2+02
UNV13001GİRİŞİMCİLİKSeçmeli2+02
SHM13207YAZIŞMA TEKNİKLERİSeçmeli3+04
SHM13201BİYOİSTATİSTİKSeçmeli3+04
SAK20209SAĞLIK İLETİŞİMİSeçmeli2+03
SAK20207TIBBİ DOKÜMANTASYONSeçmeli3+04
MYO13253MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİSeçmeli3+04
SAK20211ENDÜSTRİ 4.0 VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMSeçmeli2+03
MVP18105GENEL İŞLETMESeçmeli3+04
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
STAJ13002YAZ STAJI(20 İŞ GÜNÜ)Zorunlu0+04
SAK20202SAĞLIK HUKUKU VE MEVZUATIZorunlu3+04
SAK20206SAĞLIK EKONOMİSİZorunlu2+02
SAK13204SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ SAHA ÇALIŞMASI-IIZorunlu2+89
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+02
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+03
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+02
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
UNV13006STRATEJİK YÖNETİMSeçmeli2+02
UNV13003MESLEK ETİĞİSeçmeli2+02
SHM13206SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLERSeçmeli2+02
SHM13204SAĞLIK KURUMLARINDA PAZARLAMASeçmeli2+02
SAK20212SAĞLIK OKUR YAZARLIĞISeçmeli2+03
SAK20210ÖRGÜTSEL DAVRANIŞSeçmeli2+03
SAK20208SAĞLIK POLİTİKALARI VE PLANLAMASISeçmeli3+04
IKY13252İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİSeçmeli3+04
Program Yeterlilikleri
 1. Sağlık Kurumlarıyla ilgili iş ve hizmet üretimine ilişkin süreçlerde sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır.
 2. Sağlık Kurumlarıyla ilgili iş ve hizmet üretimine ilişkin kurumsal organizasyon ve koordinasyonu etkili olarak sağlar.
 3. Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanı ile ilgili bilgileri araştırmada ve meslektaşları ile iletişim kurmada bir yabancı dili (İngilizce) A2 düzeyinde etkili olarak kullanır.
 4. Sağlık Kurumları İşletmeciliği ile ilgili iş ve hizmet üretim sürecinde ulusal ve uluslararası normları ve mesleki etik değerlere uygun görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
 5. Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanı ile ilgili iş ve hizmet üretiminde ilgili bilgisayar yazılımlarını etkili bir şekilde kullanır.
 6. Sahip olduğu Liderlik becerisi ve Sağlık Kurumlarında Kalite uygulamaları ile bilgisi Ekip çalışmalarında etkin rol alabilir.
 7. Sağlık Kurumları ile ilgili iş ve hizmet üretim sürecinde büro yönetimi ve muhasebe işlemlerini etkili olarak uygular.
 8. Tıbbi dokümantasyon bilgisi ve arşiv işlemlerini, tıbbi kayıtları, tıbbi raporlamaları ve mesleki yazışmaları etkili olarak yapar.
 9. Sağlık Kurumları iş ve hizmet üretim sürecinde organizasyon yapısı ve yönetim alanındaki bilgi ve becerileri etkili olarak uygular.
 10. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Alanı ile ilgili temel kavram kuram yöntem yaklaşım ve modelleri açıklar/analiz eder.
 11. Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanı ile ilgili bilgi birikimi ve değişimleri takip ederek mesleki gelişim gereksinimlerini belirler.
 12. Sağlık alanında Hukuk ve mevzuat bilgisi ile uygulamaları yasal çerçevede yürütür.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları