Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu : Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Öğr. Gör. Dr. Gözde ÇİLİNGİR
Bologna Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Tülin MERCAN
Bologna Koordinatör Yrd. Öğr. Gör. Dr. Gözde ÇİLİNGİR
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 25
Staj Durumu Var
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) TYT
Programın ISCED Kodu 415
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı sağlayan ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Tarihçe
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü ilk olarak, Trakya Üniversitesine bağlı Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu bünyesinde 1993-1994 eğitim-öğretim yılında açılmıştır. 2007 yılında, Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu Kırklareli Üniversitesinin kurulmasıyla bu üniversiteye bağlanmıştır. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında programın adı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı olarak değiştirilmiştir. Bugün halen birinci öğretimde 25 öğrenci olmak üzere eğitim ve öğretime devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve staj eğitimini yapan mezunlar Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Meslek Elemanı” unvanını alırlar.
Kabul Koşulları
Öğrenciler, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda başarılı olanların TYT puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.
Üst Kademeye Geçiş
Mezunlar, İletişim Fakültelerinin ilgili bölümlerine dikey geçiş sınavlarındaki başarılarına göre, Anadolu Üniversitesi İşletme ve İktisat Fakültelerine ise doğrudan dikey geçiş yapabilirler. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile aşağıdaki bölümlere yerleşebilirler: Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme Bilgi Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Yönetim Bilişim Sistemleri.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler, zorunlu olan her dersi almak ve geçmek zorundadır. Aynı zamanda programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 1 dönemlik zorunlu stajını yaparak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı mezunları, özel sektör ve kamu kuruluşlarında; başta TBMM olmak üzere, Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarında ve diğer önemli kamu kuruluşlarında yönetici sekreterleri; çeşitli işletmeler ile kamu ve özel sektöre ait idarelerin; belediyeler, dernekler, odalar, barolar gibi kurumların ilgili bölümlerinde istihdam edilirler. Ayrıca hukuk, hekimlik, mühendislik, mimarlık bürolarının temel ihtiyacı olan yönetici sekreterliği görevini en iyi bir şekilde yapabilecek elemanlardır.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
BYA18103ÖRGÜTSEL DAVRANIŞZorunlu2+04
BYA18105KLAVYE TEKNİKLERİZorunlu3+04
BYA18107MESLEKİ YAZIŞMALARZorunlu3+05
BYA18109İŞLETMEYE GİRİŞZorunlu3+04
BYA18111EKONOMİYE GİRİŞZorunlu3+04
UNV13111TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMIZorunlu1+12
BYA18101BÜRO YÖNETİMİZorunlu3+05
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+02
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
BYA18113TİCARİ MATEMATİKSeçmeli2+02
UNV13003MESLEK ETİĞİSeçmeli2+02
UNV19101AKADEMİK TÜRKÇESeçmeli2+03
UNV13007İLETİŞİMSeçmeli2+02
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
BYA18110GENEL MUHASEBEZorunlu3+04
UNV13027İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİZorunlu2+02
BYA18116HALKLA İLİŞKİLERZorunlu2+03
BYA18114PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARIZorunlu2+03
BYA18112YÖNETİCİ ASİSTANLIĞIZorunlu3+05
BYA18108DOSYALAMA VE ARŞİVLEMEZorunlu3+05
BYA18102TEMEL HUKUK VE İŞ HUKUKUZorunlu3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
BYA18118AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYESeçmeli3+04
BYA18106İLERİ KLAVYE TEKNİKLERİSeçmeli3+04
BYA18104BÜROLARDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİSeçmeli3+04
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
UNV13001GİRİŞİMCİLİKZorunlu2+02
BYA20205ARAŞTIRMA TEKNİKLERİZorunlu3+04
BYA20203KAMU ÖZEL KESİM YAPISI VE İLİŞKİLERİZorunlu3+05
BYA20201TOPLANTI VE ZAMAN YÖNETİMİZorunlu3+06
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+02
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+03
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
MYO21201GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARISeçmeli1+24
UNV13004ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMASeçmeli2+02
BYA20225VERGİ UYGULAMALARISeçmeli3+04
BYA20223MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİSeçmeli3+04
BYA20221BİLGİ YÖNETİMİSeçmeli3+04
BYA20219BİLGİSAYARLI BÜRO PROGRAMLARISeçmeli3+04
BYA20217BİLGİSAYARLI MUHASEBE TEKNİKLERİSeçmeli3+04
BYA20215KARİYER YÖNETİMİSeçmeli2+03
BYA20213İŞ VE YAŞAMDA MOTİVASYONSeçmeli2+03
BYA20211ELEKTRONİK TİCARETSeçmeli2+03
BYA20209TÜKETİCİ DAVRANIŞLARISeçmeli2+02
BYA20207BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERSeçmeli2+02
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
UNV18201TÜRK DİLİZorunlu4+04
UNV18203ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİZorunlu4+04
UNV18205İNGİLİZCEZorunlu4+04
UNV18207İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİMZorunlu0+1818
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. Çalıştığı kurum veya kuruluşta büro hizmetlerinin üretim ve sunumunda gerekli bilgi ve becerileri etkili olarak uygular.
 2. Alanında mesleği ile ilgili problemleri tanımlama, modelleme ve çözüm önerilerini geliştirmede eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme becerilerini uygular.
 3. Bağlı olduğu yönetici veya yöneticilerin günlük işlerini etkili olarak organize eder.
 4. Kurumun gerçekleştireceği etkinlikleri planlayıp yönlendirmede, çağdaş protokol esaslarına uygun olarak organize eder.
 5. Kurumda hizmet üretim ve sunumuna ilişkin ilişkilerinde etkili iletişim becerilerini uygular.
 6. Çağdaş büro ortamlarında gereksinim duyulan teknolojiyi, çağdaş teknikleri ve çalışma araçlarını etkili ve hatasız olarak kullanır.
 7. Kurumun tüm birimleri ve başka kurumların ilgili birimleri ile takım çalışması olarak planlanan görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
 8. Kurumun finansal yapısıyla ilgili işlemlerde, fiş, fatura, hesap özeti, makbuz gibi muhasebe işlemlerini mesleki bilgi ve becerilere uygun olarak yürütür.
 9. Büro hizmetlerini yürütmede ulusal hukuk normları ve mesleki etik değerleri esas alır.
 10. Yöneticiye yönelik evrak, kayıt ve işleyişini kontrol altında tutar, yönetici ofislerinin görünümünü, kontrolünü ve estetiğini sağlar.
 11. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanındaki bilgileri araştırma ve Avrupa Dil Portfolyosu A2 düzeyinde bir yabancı dili (İngilizce)meslektaşları ile iletişim kurmada etkili olarak kullanır.
 12. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanı ile ilgili kavram kuram yaklaşım ve teknikleri açıklar/analiz eder.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları