Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu : Sosyal Güvenlik

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Öğr.Gör. Ayşegül DALGALIDERE
Bologna Koordinatörü Öğr.Gör. Ayşegül DALGALIDERE
Bologna Koordinatör Yrd. Öğr.Gör. Ayşegül DALGALIDERE
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 60
Staj Durumu Var
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) TYT
Programın ISCED Kodu 85
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Sosyal Güvenlik Programının temel amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelerin sosyal güvenlik ve/veya personel ve özlük işlerine dair tüm işlemleri yapabilecek, aynı zamanda konusuna hukuki bakımdan hakim, çalışma yaşamının sosyal niteliğinin gereklerini de karşılayabilecek ara elemanlar yetiştirmektir.
Tarihçe
Bu bölüm Kırklareli Üniversitesi bünyesi altında 2014 yılında açılmıştır.
Kazanılan Derece
Bu programdan mezun olan öğrenciler Sosyal Güvenlik Ön Lisans derecesi alırlar.
Kabul Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Üst Kademeye Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarında öğrenim görebilirler. Mezun olan öğrencilerimiz üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren sosyal hizmet, sosyal hizmetler lisans programları ile sigortacılık ve sosyal güvenlik lisans programlarına dikey geçiş yapabilir. Sosyal güvenlik programı mezunları ayrıca açık öğretim fakültelerinin iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler lisans programlarını da tercih edebilirler.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz; “Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı” unvanını alırlar. Sosyal güvenlik meslek elemanı, kamu ve özel sektör işletmelerinde çalışan personelin sosyal güvenlikle ilgili tüm işlemlerini, sosyal güvenlik mevzuatına göre, belge veya bilgisayar ortamında yapabilen ara elemandır. Sosyal Güvenlik Programı mezunları, iş dünyasında kamu ve özel sektör işletmelerinde insan kaynakları, muhasebe ve halkla ilişkiler bölümlerinde meslek elemanı, uzman yardımcısı, araştırmacı, denetçi yardımcısı ve yönetici yardımcısı olarak çalışma imkânına sahiptirler. Sosyal Güvenlik Programı mezunları özel ve kamu bankaları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) gibi kurumlarda, özel sektörde insan kaynakları departmanlarında ve sosyal güvenlik alanında hizmet veren sendikalar gibi diğer kuruluşlarda istihdam edilmektedirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
SGV22103DAVRANIŞ BİLİMLERİZorunlu3+05
SGV22105TEMEL İŞLETME BİLGİSİZorunlu2+04
SGV22107GENEL HUKUKZorunlu3+06
SGV22101SOSYAL GÜVENLİK TEORİSİZorunlu3+07
UNV13111TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMIZorunlu1+12
UNV13101TÜRK DİLİ - IZorunlu2+02
UNV13103ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IZorunlu2+02
UNV16109İNGİLİZCE - IZorunlu2+02
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
UNV19101AKADEMİK TÜRKÇESeçmeli2+03
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
UNV16110İNGİLİZCE - IIZorunlu2+02
SGV22108EKONOMİ BİLİMİNE GİRİŞZorunlu2+03
SGV22110GENEL BORÇLAR HUKUKUZorunlu3+04
UNV13104ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IIZorunlu2+02
UNV13102TÜRK DİLİ - IIZorunlu2+02
STAJ14001YAZ STAJI (20 İŞ GÜNÜ)Zorunlu0+04
SGV22106SOSYAL GÜVENLİK KURUMU VE E-DEVLETZorunlu2+04
SGV22104SOSYAL HİZMETLER VE BAKIMZorunlu3+05
SGV14102SOSYAL POLİTİKAZorunlu3+04
 Toplam AKTS30
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
SGV22215GÜNCEL SOSYAL SORUNLARZorunlu3+05
SGV22205GENEL SAĞLIK VE TARIM SİGORTASIZorunlu3+05
SGV22203İŞ HUKUKUZorunlu3+05
SGV14201SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUZorunlu3+05
 SEÇMELİ DERS-1Seçmeli3+04
 SEÇMELİ DERS-2Seçmeli3+04
 SEÇMELİ DERS-3Seçmeli2+02
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
SGV22209TEMEL İNSAN HAKLARISeçmeli3+04
SGV22211İŞ VE MESLEK SOSYOLOJİSİSeçmeli3+04
SGV14207SİGORTACILIKSeçmeli2+02
SGV22213ÇALIŞMA EKONOMİSİSeçmeli3+04
MLP13253KAMU YÖNETİMİSeçmeli2+02
UNV13007İLETİŞİMSeçmeli2+02
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
SGV14204AMME ALACAKLARI TAHSİL HUKUKUZorunlu3+04
MAT22252MATEMATİKZorunlu3+04
SGV22202İŞKUR UYGULAMALARI VE İŞSİZLİK SİGORTALARIZorunlu3+05
STAJ14002YAZ STAJI (20 İŞGÜNÜ)Zorunlu0+04
SGV14206İŞLETMELERDE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARIZorunlu2+24
 SEÇMELİ DERS-4Seçmeli3+03
 SEÇMELİ DERS-5Seçmeli3+04
 SEÇMELİ DERS-6Seçmeli2+02
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
SGV22212SOSYAL HİZMET KURUMLARISeçmeli3+03
SGV22210TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISISeçmeli3+04
SGV22208ÇATIŞMA VE STRES YÖNETİMİSeçmeli3+03
MYO21202GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARISeçmeli1+24
UNV13027İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİSeçmeli2+02
UNV13003MESLEK ETİĞİSeçmeli2+02
Program Yeterlilikleri
 1. Sosyal güvenlik alanı bile ilgili temel kavramları, sosyal güvenliğin temel amaç - fonksiyonlarını, kuram,yaklaşım ve modelleri açıklar/analiz eder.
 2. Sosyal güvenlik alanı ile ilgili bilgi, bilişim, iletişim teknolojilerini iş ve hizmet üretiminde etkili olarak uygular.
 3. Sosyal güvenlik alanında kurum içi ve kurum dışı birimlerle takım üyesi olarak belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
 4. Sosyal güvenlik alanındaki iş ve hizmet sürecinde sözlü ve yazılı iletişim becerilerini etkili olarak kullanır.
 5. Sosyal güvenlik alanıyla ilgili ulusal ve uluslar arası hukuksal normları ve mesleki etik değerleri açıklar/analiz eder.
 6. Sosyal güvenlik alanı ile ilgili değişim ve gelişimleri takip ederek mesleki gelişim gereksinimlerini belirler.
 7. Sosyal güvenlik alanı ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirmede eleştirel –yaratıcı düşünme, problem çözme, takım halinde çalışma becerilerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir.
 8. Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, internet teknolojileri, ofis yazılımlarını kullanabilir.
 9. Kalite bilincine sahip olur, kaliteli iş yapar ve sonuçlandırır.
 10. Sosyal güvenlik alanı ile ilgili bilgileri takip etme ve meslektaşları ile iletişim kurmada, Avrupa dil portfolyosu (A2) düzeyinde bir yabancı dili (İngilizce) etkili kullanır.
 11. Sosyal güvenlik politikalarını hukuk ve finans ilişkisi bağlamında analiz eder/değerlendirir.
 12. Sosyal güvenlik alanı ile ilgili iş ve hizmet üretiminde mesleki etik değerler ve sosyal sorumluluk değerlerini uygular.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları