Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu : İş Sağlığı Ve Güvenliği

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Öğr. Gör. Ayşegül Dalgalıdere
Bologna Koordinatörü Öğr. Gör. Abdül Halim Özkan
Bologna Koordinatör Yrd. Öğr. Gör. Ömer Gültekin
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 50
Staj Durumu Var
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) TYT
Programın ISCED Kodu 1022
YÖK | ISCED
Programın Amacı
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci alınması öngörülen İş Sağlığı ve Güvenliği Programı gerek teknolojik gerekse sosyal ve ekonomik gelişmelerle birlikte, insan kaynağının etkin bir şekilde kullanımına yönelik ihtiyaçlarına paralel olarak kamu ve özel sektörün bu alanda taleplerinin artmasıyla giderek daha fazla tercih edilir hale gelmiştir. Mevcut akademik ve teknik alt yapı sayesinde programımız gerekli bilgi ve donanıma sahip mezunlar yetiştirerek, gerek teknolojik gerekse sosyal ve ekonomik gelişmeler çerçevesinde, hizmet kalitesi ve sektördeki diğer yasal düzenlemelerle birlikte bu alandaki önemini artırarak insan kaynakları yönetimi alanında yeniliklere kapılar açacaktır. Trakya bölgesi başta olmak üzere Türkiye genelindeki Sosyal Bilimler Liseleri, Genel Liseler, Meslek Liseleri, Çok Programlı Liselerden mezun olan öğrencilerin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Giriş Sınavından, ilgili puan türünden (YGS-2) yeterli puanı alarak programa kayıt yapma hakkı kazanır.
Tarihçe
Bu bölüm Kırklareli Üniversitesi bünyesi altında 2014 yılında açılmıştır.
Kazanılan Derece
Bu programdan mezun olan öğrenciler İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans Diploması derecesi alırlar.
Kabul Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Üst Kademeye Geçiş
“İş Sağlığı ve Güvenliği” önlisans programını başarı ile bitirenler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde; İşletme, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Programdan mezun olacak İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikerleri; İşyerlerinde risklerin minimize edilmesi, Sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratılması, Tehlikelerin, kaynağında yok edilmesi, Çalışan insanın bu ortamda tüm dikkatini işine vererek kaliteli hizmet üretilmesi, Herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdani ve mali sorumlulukların en aza düşürülmesi ve işletmenin karlılığını artırılması alanlarında çalışabilecekleri gibi endüstriyel kuruluşların ihtiyacı olan İş Güvenliğine yönelik personelin yetiştirilmesi ve iş güvenliği organizasyonunu mühendislik düzeyinde olan işletmelerde mühendisliğin bir alt kademesinde, mühendislik düzeyinde olmayan organizasyonlarda ise işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebileceklerdir. Programı başarıyla tamamlayan mezunlar İş Güvenliğiİş Sağlığı ve Güvenliği teknikeri ünvanı alırlar. İlgili bakanlığın şartlarını sağlayarak İş Güvenliği Uzmanlığı için başvuruda bulunabilirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
ISG14103MAKİNE VE TEÇHİZATZorunlu2+27
ISG16107İSG İSTATİSTİK UYGULAMALARIZorunlu4+06
UNV13101TÜRK DİLİ-IZorunlu2+02
UNV13103ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-IZorunlu2+02
UNV13111TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMIZorunlu1+12
UNV16109İNGİLİZCE-IZorunlu2+02
UNV13007İLETİŞİMZorunlu2+02
ISG14101İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİZorunlu4+07
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
UNV19101AKADEMİK TÜRKÇESeçmeli2+03
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
STAJ14001YAZ STAJI (20 İŞ GÜNÜ)Zorunlu0+04
UNV16110İNGİLİZCE-IIZorunlu2+02
UNV13104ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-IIZorunlu2+02
UNV13102TÜRK DİLİ-IIZorunlu2+02
UNV13002İLK YARDIMZorunlu2+02
ISG16222FİZİKSEL VE KİMYASAL RİSK ETMENLERİZorunlu4+04
ISG14104İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATIZorunlu4+05
ISG14102İSG İÇİN İNSAN FAKTÖRÜZorunlu2+25
IKY13104TEMEL HUKUKZorunlu2+04
 Toplam AKTS30
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
IKY13203İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUZorunlu2+25
ISG14201RİSK DEĞERLENDİRMESİZorunlu2+03
ISG14203YANGINDAN KORUNMA YÖNTEMLERİZorunlu2+26
ISG14205ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİZorunlu3+06
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+02
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
MYO21201GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARISeçmeli1+2+04
ISG14219İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM METODLARISeçmeli2+02
ISG14217İŞ HİJYENİSeçmeli3+04
ISG14215RİSK ANALİZ TEKNİKLERİSeçmeli3+04
ISG14213ETİKETLEME VE İŞARETLEMESeçmeli3+04
ISG14209ENDÜSTRİYEL KONTROL VE ELEMANLARISeçmeli3+04
ISG14207ÇEVRE KORUMA VE GÜVENLİĞİSeçmeli3+04
ISG14211PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİSeçmeli2+02
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
ISG14202ACİL DURUM YÖNETİMİZorunlu2+25
ISG22214İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE EĞİTİM VE PLANLAMAZorunlu2+25
MYO13252ERGONOMİZorunlu2+02
STAJ14002YAZ STAJI (20 İŞGÜNÜ)Zorunlu0+04
ISG14206YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİZorunlu2+02
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
ISG14208UYARI İŞARETLERİ VE LEVHA STANDARTLARISeçmeli3+04
ISG14210İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RAPORLAMA VE BELGELEMESeçmeli3+04
ISG14212İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİSeçmeli3+04
ISG22222İŞ KAZALARI VE ANALİZİSeçmeli3+04
ISG14216TAŞIMA VE DEPOLAMASeçmeli3+04
ISG14218MESLEK HASTALIKLARI VE İŞÇİ SAĞLIĞISeçmeli3+04
ISG14220ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİSeçmeli3+04
ISG16224İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜSeçmeli3+04
Program Yeterlilikleri
  1. Mesleğin gerektirdiği temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini iş ve hizmet üretiminde etkili olarak uygular.
  2. İş sağlığı ve güvenliği konularıileilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı, meslek standartları ve iş kazası ve meslek hastalıkları vetazminat davaları ile ilgili yasal sorumlulukları açıklar/ analiz eder.
  3. İşyerlerinde işverenin hukuki sorumluluğu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği için alınacak önlemler,iş kazaları, meslek hastalıklarının önlenmesine ilişkin kavram, yaklaşım, model ve yöntemleri açıklar/analiz eder.
  4. İşyerinde mesleğin gerektirdiği sorumluluklara bağlı olarak çalışma ortamı gözetimi yapma, çalışma ortamını, meslek standartlarına bağlı olarak analiz edip değerlendirir.
  5. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kavram, yöntem, kuram, yaklaşım model ve teknikleri açıklar/analiz eder.
  6. İşyeri ve çalışma ortamı ile ilgili ilkyardım, yangından korunma, makine koruyucuları, elektrik ve elektronik aletlerin çalışma prensiplerinin gerektirdiği güvenlik önlemlerini alarak üretim ve hizmet süreçlerinin güvencesini sağlar.
  7. İş sağlığı ve güvenliği alanında yenilikleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bilgi ile prosese katkı sağlar.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları