Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu : Grafik Tasarımı

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Doç. Serkan ÇALIŞKAN
Bologna Koordinatörü Doç. Serkan ÇALIŞKAN
Bologna Koordinatör Yrd. Doç. Serkan ÇALIŞKAN
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 50
Staj Durumu Var
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) TYT
Programın ISCED Kodu 211
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Grafik Tasarım Önlisans Programı'nın amacı, grafik alanda üretilmiş düşünce ve tasarımları doğru uygulayacak mesleki bilgiye sahip, tasarım ve üretim alanlarındaki teknik kadro ile uyum içinde çalışabilecek, yabancı dili bilen, sorumluluk ve iş ahlakına sahip insan gücünü yetiştirmektir.
Tarihçe
Grafik Tasarımı Programı 2002-2003 eğitim - öğretim yılında 2. Öğretim olarak açılmıştır. Halen ikili öğretim olarak eğitim-öğretime devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Grafik Tasarımı ön lisans mezunu
Kabul Koşulları
Öğrenciler YGS sınavında başarılı olmalıdırlar.
Üst Kademeye Geçiş
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nda yeterli puanı almak koşuluyla alanıyla ilgili lisans programlarına ya da Uzaktan EğitimSistemleri’nin lisans tamamlama programlarına başvurabilir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da U notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu programda 40 gün staj zorunluluğu bulunmaktadır.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Programdan mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; grafik tasarım sektöründe / işletmelerinde istihdam edilirler. Reklâm ajansları, yayıncılık kuruluşları, grafik tasarım atölyeleri, dijital prodüksiyon şirketleri, TV kurumlarının tasarım bölümleri gibi görsel iletişim ile ilgili pek çok alanda çalışabilirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
GRF16107YAZIZorunlu2+02
GRF13103BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIMI-IZorunlu3+27
GRF13105TEMEL SANAT EĞİTİMİZorunlu4+27
GRF23101GRAFİK TASARIMA GİRİŞZorunlu2+26
UNV13111TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMIZorunlu1+12
UNV13101TÜRK DİLİ-IZorunlu2+02
UNV13103ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-IZorunlu2+02
UNV16109İNGİLİZCE-IZorunlu2+02
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
UNV19101AKADEMİK TÜRKÇESeçmeli2+03
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
UNV13104ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-IIZorunlu2+02
UNV16110İNGİLİZCE-IIZorunlu2+02
UNV13102TÜRK DİLİ-IIZorunlu2+02
STAJ13001YAZ STAJI (20 İŞ GÜNÜ)Zorunlu0+04
GRF16108GRAFİK DESENZorunlu2+24
GRF13106TEMEL FOTOĞRAFZorunlu4+05
GRF13104SANAT TARİHİZorunlu4+04
GRF13102BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIMI-IIZorunlu3+27
 Toplam AKTS30
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
GRF13201GRAFİK ÜRETİM TEKNİKLERİZorunlu2+03
GRF13203GÖRSEL İLETİŞİM VE GRAFİK TASARIMZorunlu4+06
GRF13205YAZI-TİPOGRAFİZorunlu2+25
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+24
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+24
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+24
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+24
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
GRF23201YARATICI DÜŞÜNCE ATÖLYESİ ISeçmeli2+24
MYO21201GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARISeçmeli1+24
MYO13257PERSPEKTİFSeçmeli2+24
GRF13217YAYIN GRAFİĞİSeçmeli2+24
GRF13213GRAFİK ANİMASYONSeçmeli2+24
GRF13211KALİGRAFİ-ISeçmeli2+24
GRF13209İLLÜSTRASYONSeçmeli2+24
GRF13215KURUM KİMLİĞİ TASARIMISeçmeli2+24
GRF13207ÖZGÜN BASKISeçmeli2+24
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
STAJ13002YAZ STAJI (20 İŞ GÜNÜ)Zorunlu0+04
GRF13206İLETİŞİM VE REKLAMCILIK BİLGİLERİZorunlu4+04
GRF13204GRAFİK SANATI TARİHİZorunlu2+02
GRF13202BİLGİSAYAR DESTEKLİ TİPOGRAFİZorunlu2+24
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+24
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+24
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+24
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+24
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
GRF23206YARATICI DÜŞÜNCE ATÖLYESİ IISeçmeli2+24
GRF23204BİLGİLENDİRME GRAFİĞİSeçmeli2+24
GRF13220REKLAM GRAFİĞİSeçmeli2+24
GRF13218REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞISeçmeli2+24
GRF13216AMBALAJ TASARIMISeçmeli2+24
GRF13214PORTFOLYO TASARIMISeçmeli2+24
GRF13212BİLGİSAYAR DESTEKLİ İLLÜSTRASYONSeçmeli2+24
GRF13210KALİGRAFİ-IISeçmeli2+24
GRF13208WEB GRAFİĞİ TASARIMISeçmeli2+24
Program Yeterlilikleri
  1. Grafik tasarımı alanıyla ilgili temel düzeyde kavram, kuram, yaklaşım, model, yöntem, teknik ve malzemeleri açıklar/analiz eder/ değerlendirir.
  2. Grafik tasarımı alanındaki üretim süreçlerinde temel sanat ve tasarımı içeren kavram, kuram, yaklaşım, model, yöntem, teknik ve malzemeleri kullanarak tasarımlar üretir.
  3. Grafik tasarımı alanındaki üretim süreçlerinde bireysel/ekip üyesi olarak tanımlanan tasarımların üretimine ilişkin görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
  4. Grafik tasarımı alanındaki üretim süreçlerinde eleştirel –yaratıcı düşünme, problem çözme, takım halinde çalışma becerilerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir.
  5. Tasarım sürecinde sözlü, yazılı ve görsel iletişim becerilerini etkili olarak kullanır.
  6. Grafik tasarımı alanındaki ürünleri temel sanat ve tasarımı içeren kavram, kuram, yaklaşım, model, yöntem, teknik ve malzeme açısından analiz eder/değerlendirir.
  7. Grafik tasarımı alanı ile ilgili bilgileri takip etme ve meslektaşları ile iletişim kurmada, Avrupa dil portfolyosu (A2) düzeyinde bir yabancı dili (İngilizce) etkili kullanır.
  8. Grafik tasarım üretim süreçlerinde bilişim, iletişim ve mesleki teknolojileri kullanır.
  9. Grafik tasarımı üretim süreçlerinde sanatsal, kültürel ve mesleki etik değerleri esas alır.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları