Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu : Maliye

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Dr. Öğr. Üyesi Kader AKDAĞ SARI
Bologna Koordinatörü Öğr.Gör. ARZU YELKENCİOĞLU
Bologna Koordinatör Yrd. Öğr.Gör. Kader AKDAĞ SARI
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 60
Staj Durumu Var
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) TYT
Programın ISCED Kodu 412
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Maliye Bölümünün amacı maliye süreçleri bilimsel yönden inceleyecek uzman personel açığını kapatmak, öğrencilerine analiz yapma becerilerini kazandırmak ve maliyenin gelişimine katkı sağlamaktır.
Tarihçe
Bu bölüm Kırklareli Üniversitesi bünyesi altında 2009 yılında açılmıştır
Kazanılan Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Maliye bilimi alanında 120 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Maliye bilimi alanında Önlisans derecesine sahip olunur.
Kabul Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Üst Kademeye Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarında öğrenim görebilirler. Bu programlar; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde bulunan, İktisat, Maliye, İşletme, Çalışma Ekonomisi, Kamu Yönetimi bölümleridir.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Mezunlar, kamu kesimi ve özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler. Kamu kesiminde Maliye müfettişliği, hesap uzmanlığı, kontrolörlük; Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığında uzmanlık, kamu ve özel bankalarda müfettişlik; özel kesimde ise şirketler, vergi müfettişliği, mali müşavirlik ve serbest muhasebecilik, mali müşavirlik, belli başlı iş alanlarıdır.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MLP20103İKTİSADA GİRİŞ IZorunlu3+06
MLP20105TEMEL HUKUK BİLGİSİZorunlu3+03
MYO20101GENEL MUHASEBE IZorunlu3+05
UNV13001GİRİŞİMCİLİKZorunlu2+02
UNV13101TÜRK DİLİ IZorunlu2+02
UNV13103ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IZorunlu2+02
UNV13111TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMIZorunlu1+12
UNV16109İNGİLİZCE IZorunlu2+02
MLP20101KAMU MALİYESİZorunlu3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
UNV19101AKADEMİK TÜRKÇESeçmeli2+03
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MYO20104GENEL MUHASEBE IIZorunlu3+05
UNV16110İNGİLİZCE IIZorunlu2+02
UNV13104ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IIZorunlu2+02
UNV13102TÜRK DİLİ IIZorunlu2+02
STAJ13001YAZ STAJI(20 İŞ GÜNÜ)Zorunlu0+04
MLP20106TİCARET HUKUKUZorunlu3+03
MLP20104İKTİSADA GİRİŞ IIZorunlu3+04
MLP20102KAMU İDARESİNE GİRİŞZorunlu3+03
MAT20154TİCARİ MATEMATİKZorunlu3+05
 Toplam AKTS30
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MLP20219MALİYET MUHASEBESİZorunlu3+04
MLP20203VERGİ HUKUKUZorunlu3+04
MLP13201BÜTÇE TEORİSİ VE POLİTİKASIZorunlu3+05
MLP20205MALİYE TEORİSİZorunlu3+06
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+03
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
MYO21201GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARISeçmeli1+24
MLP20217BİLGİSAYARLI MUHASEBESeçmeli1+24
MLP20225FİNANSAL OKURYAZARLIKSeçmeli3+03
MLP20223VERGİ DENETİMİSeçmeli3+04
MLP20221MALİYE TARİHİSeçmeli3+03
MLP20211DEVLET BORÇLARISeçmeli3+04
DTP13251DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİSeçmeli3+04
MLP13207AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYESeçmeli3+03
MLP13215SERMAYE PİYASASISeçmeli3+04
MLP13213MALİ DENETİMSeçmeli3+04
MLP13209VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASISeçmeli3+03
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
YYP18264TÜRK VERGİ SİSTEMİZorunlu3+04
STAJ13002YAZ STAJI(20 İŞ GÜNÜ)Zorunlu0+04
MYO20206MALİ TABLOLAR ANALİZİZorunlu3+04
MLP20202MALİYE POLİTİKASIZorunlu3+04
MLP13204MAHALLİ İDARELER MALİYESİZorunlu1+24
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+03
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+03
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
MLP20222BANKACILIK VE SİGORTACILIKSeçmeli3+03
MYO13254İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUSeçmeli3+04
MLP20228İDARE HUKUKUSeçmeli3+03
MLP20226VERGİ PSİKOLOJİSİSeçmeli3+04
MLP20224GÜNCEL EKONOMİK VE MALİ SORUNLARSeçmeli3+04
MLP20220VERGİ UYGULAMALARISeçmeli3+03
MLP13218TOPLAM KALİTE YÖNETİMİSeçmeli3+03
MLP13216E-TİCARET VE VERGİLENDİRMESİSeçmeli3+03
MLP13214TÜRKİYEDE SOSYAL POLİTİKASeçmeli3+04
MLP13212PARA VE BANKASeçmeli3+04
MLP13210ULUSLAR ARASI MALİ KURULUŞLARSeçmeli3+03
MLP13208TÜRKİYE EKONOMİSİSeçmeli3+03
MLP13206KAYIT DIŞI SEKTÖR VE İSTİHDAMSeçmeli3+03
Program Yeterlilikleri
 1. Ekonomik ve mali konularda temel kavram/kuram/yaklaşımları kullanarak değerlendirme, yorumlama, analiz etme verilerine dayalı çözüm önerileri geliştirir
 2. Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik ve uygulamalı bilgileri açıklar/analiz eder/ değerlendirir
 3. Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgileri, çalışma ortamında, vergileme işlemleri, vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme süreçlerinde uygular
 4. Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konuları açıklar/analiz eder.
 5. Kamunun ve özel sektörün gereksinim duyduğu maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe alanındaki kavram/kuram/yaklaşım ve yöntemleri açıklar/analiz eder/ değerlendirir.
 6. Maliye alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme, sayısal ve istatiksel araştırma becerilerini kullanarak alınacak kararların sonuçlarını raporlayarak başkalarına sunar.
 7. Maliye alanındaki yenilikleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili (İngilizce) Avrupa Dil Portfolyosu A2 düzeyinde etkili bir şekilde kullanır.
 8. İş yaşamı ve iş ilişkilerinde ulusal ve uluslararası hukuk normları, meslek etiği standartları ve gerekli sosyal sorumluluk değerlerine bağlı hizmet üretir
 9. Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemlerini hizmet üretim süreçlerinde etkili olarak uygular.
 10. Alanı ile ilgili hizmet üretim süreçlerinde Türkçe yazılı ve sözlü, etkili iletişim, eleştirel düşünme, problemlere çözümler üretebilme becerilerini etkili olarak uygular.
 11. Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenilen standartlara uygun yerine getirir.
 12. Hizmet üretim süreçlerinde sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kurumsal kalite kültürü, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği ilkelerine uygun hizmet üretir.
 13. Maliye alanının gerektirdiği Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini hizmet üretiminde etkili/hatasız kullanır.
 14. Türkiye ve Dünyadaki mali ve ekonomik olayları finansal açıdan açıklar/analiz eder/değerlendirir
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları