Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu : İşletme Yönetimi

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Dr. Öğr. Üyesi Yasin Mercan
Bologna Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yasin Mercan
Bologna Koordinatör Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Cemal ÇEVİK
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 70
Staj Durumu Var
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) TYT
Programın ISCED Kodu 41
YÖK | ISCED
Programın Amacı
İşletme programının temel amacı, kendi alanlarında derinlemesine bilgi ve birikime sahip öğrenci yetiştirmektir. Bunun yanı sıra alanında gerekli teknik bilgiye sahip, analitik ve hızlı düşünebilen, bilgi birikimini hızla harekete dönüştürebilecek pratiklik ve esneklikte olan bireyler yetiştirmektir.
Tarihçe
Bu bölüm Kırklareli Üniversitesi bünyesi altında 2009 yılında açılmıştır
Kazanılan Derece
Bu programdan mezun olan öğrenciler İşletme yönetimi Ön Lisans Diploması derecesi alarak meslek elemanı ünvanı alırlar.
Kabul Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Üst Kademeye Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarında öğrenim görebilirler. Bu programlar; İktisat ,İşletme ,İşletme Bilgi Yönetimi,Kamu yönetimi Bankacılık ,Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Pazarlama,Ekonomi ve Finans, Ekonometri,istatistik.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
İşletme yönetimi programını bitiren öğrenciler; işletmelerde yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik konusunda ara elemanı, yönetici, serbest muhasebeci (iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde lisans eğitimlerini tamamlayanlar “Serbest Muhasebeci ve Mali müşavir “ unvanı alarak işletmelerin muhasebe organizasyonlarını kurmakta ve mali danışmanlık yapmaktadırlar),Bankalar, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bakanlıkların çeşitli birimlerinde ve KOBİ’ler de istihdam edilmektedir.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MYO20101GENEL MUHASEBE IZorunlu3+05
MYO20103GENEL İŞLETMEZorunlu3+06
MYO20105GENEL EKONOMİZorunlu3+06
UNV13011ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİZorunlu2+02
UNV13101TÜRK DİLİ IZorunlu2+02
UNV13103ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IZorunlu2+02
UNV13111TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMIZorunlu1+12
UNV16109İNGİLİZCE IZorunlu2+02
MAT20151MATEMATİKZorunlu2+03
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
UNV19101AKADEMİK TÜRKÇESeçmeli2+03
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MYO13152TEMEL VE TİCARET HUKUKUZorunlu4+04
MYO20104GENEL MUHASEBE IIZorunlu3+05
UNV16110İNGİLİZCE IIZorunlu2+02
UNV13104ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IIZorunlu2+02
UNV13102TÜRK DİLİ IIZorunlu2+02
STAJ13001YAZ STAJI(20 İŞ GÜNÜ)Zorunlu0+04
MYO20102GENEL İLETİŞİMZorunlu2+02
MVP16104TİCARİ BELGELERZorunlu2+02
MAT20154TİCARİ MATEMATİKZorunlu3+05
IYP16102İŞLETMELERDE HALKLA İLİŞKİLERZorunlu2+02
 Toplam AKTS30
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
MVP13251BİLGİSAYARLI MUHASEBEZorunlu4+04
MYO20201PAZARLAMA İLKELERİZorunlu3+05
MLP20219MALİYET MUHASEBESİZorunlu3+04
IYP20203YÖNETİM VE ORGANİZASYONZorunlu3+05
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
MYO21201GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARISeçmeli1+24
MLP20203VERGİ HUKUKUSeçmeli3+04
IYP20213İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİSeçmeli3+04
IYP20211FİNANSAL YÖNETİMSeçmeli3+04
IYP20207KOOPERATİFÇİLİKSeçmeli3+04
BYA13251BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM TEKNİKLERİSeçmeli3+04
DTP13251DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİSeçmeli3+04
DTP13253ELEKTRONİK TİCARETSeçmeli3+04
IYP20209BORÇLAR HUKUKUSeçmeli3+04
IYP13205KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONUSeçmeli3+04
IYP13201İSTATİSTİKSeçmeli3+04
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
STAJ13002YAZ STAJI(20 İŞ GÜNÜ)Zorunlu0+04
MYO20206MALİ TABLOLAR ANALİZİZorunlu3+04
IYP13202GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİZorunlu2+04
IKY13252İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+02
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
IYP20216DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİSeçmeli3+04
MYO13254İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUSeçmeli3+04
PZR13206SATIŞ YÖNETİMİSeçmeli3+04
IYP20218FİNANSAL OKURYAZARLIKSeçmeli2+02
IYP20214YÖNETİM MUHASEBESİSeçmeli3+04
IYP20206MASAÜSTÜ YAYINCILIKSeçmeli3+04
IYP20204ÜRETİM YÖNETİMİSeçmeli3+04
IYP13212İŞLETME BECERİLERİ VE GRUP ÇALIŞMASISeçmeli2+02
IYP13210STRATEJİK YÖNETİMSeçmeli3+04
IYP13208EĞLENCE VE TATİL YÖNETİMİSeçmeli2+02
Program Yeterlilikleri
 1. İşletme yönetimi ile ilgili kavram, kuram, yöntem, yaklaşım ve modelleri açıklar/ analiz eder.
 2. İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları etkili olarak uygular.
 3. İşletmedeki yönetim fonksiyonlarını ilgili işletmelerde etkili olarak uygular/ analiz eder.
 4. İşletmelerde büro düzeni ve çalışma şartlarına uyum sağlar.
 5. İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatları açıklar/ analiz eder/ değerlendirir.
 6. Makro ve mikro ekonomiyle ilgili temel kavramsal ve kuramsal bilgileri açıklar/analiz eder.
 7. Alanı ile ilgili bilgileri araştırma, takip etme ve meslektaşları ile iletişim kurmada bir yabancı dili (İngilizce) Avrupa dil portfolyosu A2 düzeyde etkili olarak kullanır.
 8. İş yaşamı ve iş ilişkilerinde ulusal ve uluslararası hukuk normları, meslek etiği standartları, iş güvenliği ve gerekli sosyal sorumluluk değerlerine bağlı hizmet üretir.
 9. İşletme içinde doğabilecek olan durum ve olaylara dair sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirmede eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme becerilerini etkili olarak uygular.
 10. İşletme alanı ile ilgili hizmet üretiminde Türkçeyi yazılı ve sözlü iletişimde etkili olarak uygular.
 11. İşletme yönetimi ile ilgili ekip çalışmasına dayalı olarak planlanan görev ve sorunlulukları etkili olarak yerine getirir.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları