Fen Bilimleri Enstitüsü : Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yükseklisans

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Dr. Sena E. B. KESKİN
Bologna Koordinatörü Dr. Ahmet ÇAKANEL
Bologna Koordinatör Yrd. Mustafa Şen YILDIZ
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı 10
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu 714
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Mesleki ve etik değerlere sahip, sorumluluk alabilen, teorik ve pratik olarak uluslararası düzeyde yarışabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, gelişen teknolojiyi yakından takip edebilen, kullanabilen ve yeni teknolojilerin gelişmesine katkıda bulunabilen, analitik düşünce yeteneğine sahip yüksek elektrik-elektronik mühendisleri yetiştirerek topluma faydalı olmaktır.
Tarihçe
2014-2015 Güz döneminde eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
Kabul Koşulları
Yüksek lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Fen Bilimleri Enstitüsü Internet adresinde yayınlanmaktadır.
Üst Kademeye Geçiş
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Elektrik-Elektronik Mühendisliği bilim alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine de başvuruda bulunabilir.
Mezuniyet Koşulları
Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 90 AKTS kredisinin tamamlanması gerekmektedir. Ders ve tez aşamaları söz konusudur. Ders aşamasının tamamlanmasından sonra danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Mezunlarımız, ulusal veya uluslararası üniversiteler, araştırma merkezleri ve şirketlerde akademisyen, araştırmacı ve uzman olarak görev alabilirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
EEM16701UYGULAMALI MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİZorunlu3+06
EEM18737BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİZorunlu3+03
 Seçmeli Ders 1Seçmeli3+07
 Seçmeli Ders 2Seçmeli3+07
 Seçmeli Ders 3Seçmeli3+07
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
EEM16705ELEKTROMANYETİKTE SPEKTRAL UZAY YÖNTEMLERİSeçmeli3+07
EEM21747İŞARET İŞLEMEDE MATRİS YÖNTEMLERİSeçmeli3+07
EEM21749AKILLI ŞEBEKELERSeçmeli3+07
EEM23751ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNDE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİSeçmeli3+07
EEM20745LİNEER SİSTEMLERSeçmeli3+07
EEM20743İLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMASeçmeli3+07
EEM18741KONTROL SİSTEMLERİNDE DURUM UZAY YÖNTEMLERİSeçmeli3+07
EEM16735HESAPLAMALI BİLİM VE MÜHENDİSLİĞE GİRİŞSeçmeli3+07
EEM16731DALGACIK TEORİSİ VE UYGULAMALARISeçmeli3+07
EEM16707RADAR SİSTEMLERİSeçmeli3+07
EEM16709GÜÇ ELEKTRONİĞİ DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİNİN KONTROLÜSeçmeli3+07
EEM16711İLERİ HİDROJEN VE YAKIT PİLİ TEKNOLOJİSİSeçmeli3+07
EEM16713ROBOT MODELLEME VE KONTROLSeçmeli3+07
EEM16721İLERİ ANTEN TEORİSİSeçmeli3+07
EEM16723AĞ VE BİLGİ GÜVENLİĞİSeçmeli3+07
EEM16727UYARLAMALI İŞARET İŞLEMESeçmeli3+07
EEM16733SAYISAL FİLTRELERSeçmeli3+07
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
EEM16704İLERİ NÜMERİK ANALİZZorunlu3+07
EEM16702SEMİNERZorunlu0+22
 Seçmeli Ders 4Seçmeli3+07
 Seçmeli Ders 5Seçmeli3+07
 Seçmeli Ders 6Seçmeli3+07
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
EEM23748DAĞITIK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE ŞEBEKE ENTEGRASYONUSeçmeli3+07
EEM21746AKTİF FİLTRE SENTEZİSeçmeli3+07
EEM21744RADAR DİZİLERİSeçmeli3+07
EEM21742BİLİŞSEL DİNAMİK SİSTEMLERSeçmeli3+07
EEM23750KUANTUM FİZİĞİN KAVRAMLARISeçmeli3+07
EEM16724KRİPTOLOJİSeçmeli3+07
EEM20740LİNEER OLMAYAN SİSTEMLERSeçmeli3+07
EEM20738GÖRÜNTÜ İŞLEMESeçmeli3+07
EEM18736OPTİMAL KONTROLSeçmeli3+07
EEM16732SİNİR AĞLARI VE BULANIK MANTIKSeçmeli3+07
EEM16730GRAF TEORİSİSeçmeli3+07
EEM16728RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİNDE GÜÇ ELEKTRONİĞİSeçmeli3+07
EEM16726ÖRÜNTÜ TANIMASeçmeli3+07
EEM16722SANAL GERÇEKLİK ORTAMLARI VE HAPTIK CİHAZLARSeçmeli3+07
EEM16716MİKROŞERİT ANTENLERİN ANALİZİSeçmeli3+07
EEM16714ELEKTROMANYETİZMADA İNTEGRAL DENKLEM TEKNİKLERİSeçmeli3+07
EEM16712UYARLAMALI KONTROLSeçmeli3+07
EEM16710İLERİ ELEKTROMANYETİK TEORİSİSeçmeli3+07
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
EEM15751UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
EEM15753YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
EEM16752UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
EEM16754YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
  1. Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
  2. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
  3. Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi
  4. Disiplin içi ve disiplinler arası bireysel ve/veya takım çalışması yapabilme becerisi
  5. Alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileyebilme
  6. İhtiyaç duyulan bilgi ve veriyi belirleme, bunlara ulaşma ve değerlendirme becerisi kazanma
  7. Çalışmalarını ve sonuçlarını ulusal/uluslararası ortamlarda yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
  8. Proje yönetimi, girişimcilik ve yenilikçilik konularında yetkin olma becerisi
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları