Fen Bilimleri Enstitüsü : Gıda Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Prof. Dr. Hatice ŞANLIDERE ALOĞLU
Bologna Koordinatörü Doç. Dr. Bayram ÇETİN
Bologna Koordinatör Yrd. Arş. Gör. Yılmaz ÖZCAN
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı 0
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu 721
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Mesleki etik ilkeler çerçevesinde güncel bilgi ve teknolojileri kullanarak Gıda Mühendisliği alanında akademik ve teknik çalışmalar yürütebilecek mühendisler yetiştirebilecek düzeyde eğitim vermek, ulusal ve uluslararası alanda önde gelen araştırma kuruluşlarından biri olmak. Uluslararası seviye.
Tarihçe
2021-2022 Güz döneminde eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Gıda Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
Kabul Koşulları
Yüksek lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Fen Bilimleri Enstitüsü Internet adresinde yayınlanmaktadır.
Üst Kademeye Geçiş
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Gıda Mühendisliği bilim alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine de başvuruda bulunabilir.
Mezuniyet Koşulları
Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 90 AKTS kredisinin tamamlanması gerekmektedir. Ders ve tez aşamaları söz konusudur. Ders aşamasının tamamlanmasından sonra danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Mezunlarımız, ulusal veya uluslararası üniversiteler, araştırma merkezleri ve şirketlerde akademisyen, araştırmacı ve uzman olarak görev alabilirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
GDM21701Bilimsel Araştırma ve Yayın EtiğiZorunlu3+06
 Seçmeli Ders-1Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders-2Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders-3Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders-4Seçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
GDM21719Kanatlı Eti İşleme TeknolojisiSeçmeli3+06
GDM23727KAKAO ve KAKAO BAZLI ÜRÜNLERSeçmeli3+06
GDM23729MEYVE ve SEBZE ATIK ve YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİSeçmeli3+06
GDM23731ŞEKERLEME TEKNOLOJİSİ ve ÜRÜNLERİSeçmeli3+06
GDM23733ORGANİK GIDALAR ve İŞLENMELERİSeçmeli3+06
GDM23735YENİ NESİL GIDALAR ve BİYOYARARLILIKLARISeçmeli3+06
GDM21709Fermente Süt ÜrünleriSeçmeli3+06
GDM21723Gıda Mühendisliğinde Analitik Kimya UygulamalarıSeçmeli3+06
GDM21721Gıda ToksikolojisiSeçmeli3+06
GDM21715İleri Gıda Mikrobiyolojisi ve Tanı YöntemleriSeçmeli3+06
GDM21713Kimyasal Gıda KontaminantlarıSeçmeli3+06
GDM21717Gıda Bileşenleri ve KimyasıSeçmeli3+06
GDM21707Et Endüstrisi Atıkları ve Değerlendirilme OlanaklarıSeçmeli3+06
GDM21711Gıdalarda Duyusal Değerlendirme YöntemleriSeçmeli3+06
GDM21725İleri Fermente Gıdalar TeknolojisiSeçmeli3+06
GDM21705İleri Et İşleme TeknolojisiSeçmeli3+06
GDM21703Gıda Güvenliği SistemleriSeçmeli3+06
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
GDM21702SEMİNERZorunlu0+26
 Seçmeli Ders-5Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders-6Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders-7Seçmeli3+06
 Seçmeli Ders-8Seçmeli3+06
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
GDM23730GIDA ÜRETİMİ ve ÇEVRESEL, EKONOMİK ve SOSYAL BOYUTLARISeçmeli3+06
GDM23728GIDA HİDROKOLLOİDLERİ ve KIVAM ARTIRICILARSeçmeli3+06
GDM23732GIDALARDA TEKSTÜR ve REOLOJİSeçmeli3+06
GDM21726YENİ GIDA ÜRÜNLERİ GELİŞTİRME TEKNİKLERİSeçmeli3+06
GDM21724YENİ GIDA MUHAFAZA TEKNİKLERİSeçmeli3+06
GDM21722PROBİYOTİK BAKTERİLER VE PREBİYOTİKLERSeçmeli3+06
GDM21720KAKAO VE ÇİKOLATA TEKNOLOJİSİSeçmeli3+06
GDM21718GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE DENEME TASARIMI VE VERİ ANALİZİSeçmeli3+06
GDM21716ENSTRÜMENTAL ANALİZ YÖNTEMLERİSeçmeli3+06
GDM21714ET İŞLEMEDE YENİ TEKNİKLERSeçmeli3+06
GDM21712GIDA ENDÜSTRİSİNDE YENİ EKSTRAKSİYON YÖNTEMLERİSeçmeli3+06
GDM21710SÜT İŞLEMEDE İLERİ TEKNOLOJİLERSeçmeli3+06
GDM21708YENİ GIDA AMBALAJLAMA TEKNİKLERİSeçmeli3+06
GDM21706ET VE ET ÜRÜNLERİNDE KATKI MADDELERİSeçmeli3+06
GDM21704FONKSİYONEL GIDALAR VE ETKİ MEKANİZMALARISeçmeli3+06
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
GDM21753Yüksek Lisans Tez ÇalışmasıZorunlu0+124
GDM21751Uzmanlık Alan DersiZorunlu3+06
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
GDM21752UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu3+06
GDM21754YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
  1. Gıda Mühendisliği lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, ilgili alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi için bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşmak, değerlendirmek ve uygulamaya aktarabilmek
  2. Gıda bilimi ve teknolojisi üzerine bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilmek, bilgiyi değerlendirebilmek, yorumlayabilmek ve uygulayabilmek
  3. Gıda Mühendisliği problemlerini saptayabilmek, tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer ve uygulayabilmek
  4. Gıda Mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve uzmanlaştığı alandaki (gıda teknolojileri, ürün geliştirme, ürün kalitesinin artırımı, gıda güvenliği, mikrobiyoloji vb.) çalışmaları yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek
  5. Bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek karşılaşılan karmaşık durumlarda deney tasarlamak, deney yapmak, veri toplamak, sonuçları analiz etmek, yorumlamak ve sorumluluk alabilmek
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları