Sosyal Bilimler Enstitüsü : Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Doç. Dr. Bilal DEVECİ
Bologna Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KESİCİ
Bologna Koordinatör Yrd. Arş. Gör. Dr. Bahar BAYINDIR
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı 16
Staj Durumu Yok
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) -
Programın ISCED Kodu Programın ISCED kodu henüz girilmemiştir.
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Programın amacı henüz girilmemiştir.
Tarihçe
Gastronomi ve mutfak sanatları yüksek lisans programı 2022-2023 Eğitim-Öğretim döneminde eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Bu anabilim dalı, yüksek öğretimde yüksek lisans derecesi için 120 AKTS gerektirmektedir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında gastronomi ve mutfak sanatları alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
Kabul Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ne uygun olarak yapılır.
Üst Kademeye Geçiş
-
Mezuniyet Koşulları
-
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
-
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
GMS22703ULUSLARARASI MUTFAK KÜLTÜRÜZorunlu36
GMS22705GASTRONOMİDE GÜNCEL AKIMLARZorunlu36
GMS22701BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZorunlu36
 Seçmeli Ders-1Seçmeli36
 Seçmeli Ders-2Seçmeli36
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
GMS22707YEMEK SOSYOLOJİSİSeçmeli36
GMS22709GASTRONOMİ REHBERLİĞİSeçmeli36
GMS22711KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİSeçmeli36
GMS22713İÇECEK KÜLTÜRÜSeçmeli36
GMS22715YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİ YÖNETİMİSeçmeli36
GMS22717GASTROTEKNOLOJİSeçmeli36
GMS22719ANTİK DÖNEMDE BESLENMESeçmeli36
GMS22721PERMAKÜLTÜRSeçmeli36
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
GMS22704GASTRONOMİ ARAŞTIRMALARIZorunlu36
GMS22708TURİZMDE UYGULAMALI İSTATİSTİKZorunlu35
GMS22706SEMİNERZorunlu0+23
GMS22702NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZorunlu36
 Seçmeli Ders-3Seçmeli35
 Seçmeli Ders-4Seçmeli35
 Seçmeli Ders-5Seçmeli35
 Toplam AKTS35
Seçmeli Dersler
GMS22720YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİSeçmeli35
GMS22718BALKAN MUTFAĞISeçmeli35
GMS22716GASTRONOMİDE İLETİŞİM STRATEJİLERİSeçmeli35
GMS22714GASTRONOMİ ROTALARISeçmeli35
GMS22712GASTRONOMİ VE YİYECEK TARİHİSeçmeli35
GMS22710YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞISeçmeli35
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
GMS22751YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu36
GMS22753YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
GMS22752YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİZorunlu36
GMS22754YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASIZorunlu0+124
 Toplam AKTS30
Program Yeterlilikleri
 1. Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanı ve ilişkili disiplinler hakkında sahip olduğu bilgi ve beceriyi uzmanlık düzeyinde geliştirir.
 2. Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanı ile ilgili akademik ve sektörel sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
 3. Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanındaki uluslararası uygulamaları bilir ve ülkesel uygulamalarla karşılaştırma yapar.
 4. Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında Türkiye’de ve dünyada yenilikleri ve gelişmeleri takip eder. Bu gelişmelere ilişkin politika ve planlar oluşturur.
 5. Gastronomi ve Mutfak Sanatları faaliyetlerine ilişkin dünyaca bilinen profesyonel teknikleri ve uygulamaları bilir.
 6. Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme ve yorum yapabilme yetkinliğine sahip olur.
 7. Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
 8. Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı başkalarıyla veya bağımsız olarak etkin bir şekilde yürütür.
 9. Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını alanındaki ve alan dışındaki kişilere sistemli bir şekilde aktarır.
 10. İnsanlık tarihinin bilinen en eski zamanından günümüze kadar geçen beslenme süreçlerini bilir, analiz eder, çıkarım yapar, eleştirel bir şekilde yorumlar ve değerlendirir.
 11. Yiyecek ve içecek sektöründeki öngörülemeyen ve mevcut sorunları pratik ve yaratıcı bir şekilde çözmek için yeni stratejiler geliştirir.
 12. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası kaynakları kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
 13. Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden edindiği bilgilerle birleştirerek yorumlar ve edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
 14. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim ve sunum becerileri gösterir
 15. Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında sahip olduğu bilgiyi uygulamaya koyar, geliştirir ve bunların yardımı ile sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri sunar.
 16. Gastronomi ve Mutfak Sanatları kapsamındaki işletmelerin mevcut koşulları ve gelecek öngörüsü hakkında bilgi ve değerlendirme olanağına sahip olarak örgütsel amaç ve hedefler belirler ve plan yapar; öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretir.
 17. Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile ilgili konularda gerek konu ile ilgisi olan gerekse olmayan kimseleri bilgilendirir, onlara düşüncelerini sorunları ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 18. Dünyada ve Türkiyede bulunan toplumların gastronomi faaliyetlerini etkileyen, değiştiren, yön veren sosyo-kültürel ve ekonomik olayları ve özellikleri bilir.
 19. Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında edindiği bilgi ve becerilerini katma değeri yüksek düşünceye, yaklaşıma, teknolojiye veya ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları