Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu : Yaşlı Bakımı

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ezgi BİTEK
Bologna Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ezgi BİTEK
Bologna Koordinatör Yrd. Öğr. Gör. Dr. Mustafa HELAVCI
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 60
Staj Durumu Var
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) TYT
Programın ISCED Kodu 72
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Programdan yararlanacak öğrencilerin, bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek; kamu alanı,özel alan ve sivil toplum örgütlerinde yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin birer sağlık teknikeri olmalarını sağlamak programın temel amacını oluşturmaktadır.
Tarihçe
Kırklareli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programı 2009-2010 eğitim öğretim yılında ön lisans düzeyinde örgün eğitim olarak eğitimine başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere YAŞLI BAKIMI alanında ön lisans diploması verilir. Bu program mezunları Yaşlı Bakım Teknikeri” unvanı almaktadır.
Kabul Koşulları
Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonucunda TYT puan türünde yeterli puanı almış olan öğrenciler alınmaktadır. Programa ayrıca, yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen kontenjan sayısı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.
Üst Kademeye Geçiş
Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olan meslek yüksekokul mezunları aşağıda belirtilen lisans programlarında eğitimlerine devam edebilirler:- Acil Yardım ve Afet Yönetimi- Beslenme ve Diyetetik- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon- Gerontoloji- Hemşirelik- Sağlık Yönetimi- Sosyal HizmetKaynak: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2023/DGS/tablo2_29052023.pdf
Mezuniyet Koşulları
Yaşlı Bakımı bölümünde ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Programdan mezun olanların istihdam alanları şöyle sıralanabilir: •Yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine bağlı özel, vakıf ve devlet huzurevleri ve bakımevlerinde,•Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, Aile Danışma Merkezlerinde,•Belediye Huzurevleri ve Bakımevlerinde• Geriatri Hastanelerinde ya da Hastanelerin Geriatri Servis ve Polikliniklerinde, yoğun bakım, palyatif bakım servisinde •Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel kurumlarda yürütülen yaşlı bakımı hizmetlerinde•Yaşlı Bakımevlerinde, Yaşlılar için Gündüz Merkezlerinde, Sağlık Müdürlüklerine bağlı birimlerdeki yaşlıya yönelik evde bakım uygulamaları hizmetlerinde, Gönüllü Kuruluşlarda,• Yaşlının evini düzenleme, korumalı meskenler gibi hizmet veren özel kuruluşlarda uzman gözetiminde çalışabilirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
UNV13101TÜRK DİLİ-IZorunlu2+02
UNV13103ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-IZorunlu2+02
UNV13111TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMIZorunlu1+12
UNV16109İNGİLİZCE-IZorunlu2+02
YAS13101YAŞLI BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI IZorunlu2+28
YAS13103YAŞLILIKTA ENFEKSİYON HASTALIKLARIZorunlu3+04
YAS16105GERİATRİK DEĞERLENDİRMEZorunlu2+02
SHM13101ANATOMİ VE FİZYOLOJİZorunlu4+08
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
UNV19101AKADEMİK TÜRKÇESeçmeli2+03
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
UNV13104ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-IIZorunlu2+02
YAS13106TEMEL GERONTOLOJİZorunlu3+05
YAS16108PALYATİF BAKIMZorunlu2+02
YAS13104FARMAKOLOJİZorunlu2+03
YAS13102YAŞLI BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI-IIZorunlu2+48
UNV16110İNGİLİZCE-IIZorunlu2+02
UNV13102TÜRK DİLİ-IIZorunlu2+02
UNV13027İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİZorunlu2+02
STAJ13001YAZ STAJI(20 İŞ GÜNÜ)Zorunlu0+04
 Toplam AKTS30
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
YAS13203YAŞLI BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI-IIIZorunlu2+48
YAS13201YAŞLILARDA AKUT VE KRONİK HASTALIKLAR BİZorunlu3+48
YAS13205GERİATRİK PSİKİYATRİZorunlu2+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+02
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+03
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+02
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+03
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
YAS13211HALK SAĞLIĞISeçmeli2+03
YAS13209SAGLIK SOSYOLOJİSİSeçmeli2+03
YAS13207SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİSeçmeli2+03
UNV13001GİRİŞİMCİLİKSeçmeli2+02
UNV13002İLK YARDIMSeçmeli2+02
UNV13003MESLEK ETİĞİSeçmeli2+02
UNV13005ÇEVRE VE KORUMASeçmeli2+02
UNV20100GÖNÜLLÜLÜK ESASLARISeçmeli1+23
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
STAJ13002YAZ STAJI(20 İŞ GÜNÜ)Zorunlu0+04
YAS20202EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETİZorunlu2+46
YAS20204YAŞLI BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI-IVZorunlu2+46
YAS20206SOSYAL HİZMETLER VE YAŞLILARDA SOSYAL REHABİLİTASYON Zorunlu2+02
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+02
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+03
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+03
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
IKY13252İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİSeçmeli3+04
SHM13207YAZIŞMA TEKNİKLERİSeçmeli3+04
TDS20208SAĞLIK MEVZUATISeçmeli2+03
UNV13042KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARISeçmeli2+02
YAS13212YAŞLILARDA FİZİKSEL REHABİLİTASYON VE EGZERSİZSeçmeli3+04
YAS13214YAŞLI İLE İLETİŞİMSeçmeli2+02
YAS20208MESGULİYET TERAPİSİSeçmeli3+03
YAS20210YAŞLILARDA BESLENMESeçmeli2+03
YAS20216ACİL BAKIMSeçmeli3+03
Program Yeterlilikleri
 1. Yaşlı bakımı ile ilgili hizmet üretiminde çalışma ortamındaki sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır.
 2. Yaşlı bakım hizmetleri ile ilgili çalışma planlarını hazırlayarak etkili olarak uygular.
 3. Yaşlı bakımı ile ilgili iş ve hizmet üretim sürecinde ulusal ve uluslararası normları ve mesleki etik değerlere uygun görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
 4. Yaşlı bireylerin çevreleri ile iletişim kurmalarına yönelik sosyal aktivite organizasyonlarını planlar/uygular.
 5. Yaşlı bakımı ve ilgili iş ve hizmet üretim süreçlerinde yaşlı ve bakıma muhtaç bireyin yakınları ile etkili iletişim kurar.
 6. Yaşlı bireyin sağlık durumunu değerlendirir ve acil durumlarda yaşlı sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik gerekli tedbirleri alır.
 7. Çalışma ortamlarında hijyen ve sanitasyon kurallarını etkili olarak uygular.
 8. Multidisipliner ekip çalışmasına bağlı olarak sorumlu olduğu yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerle ilgili bilgileri yetkili ve ilgililere zamanında iletir.
 9. Yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin sağlık durumlarına uygun fiziksel ve sosyal aktiviteler planlar/uygular.
 10. Çalışma ortamlarında yaşlı bakımı ile ilgili gerekli araç-gereç ve teknolojik aygıtları etkili olarak kullanır.
 11. Yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin öz yaşam çevrelerini düzenler ve yaşam kalitelerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapar.
 12. Çalışma süresince gerekli doküman, kayıt, belge ve raporları hazırlar/analiz ederek değerlendirir.
 13. Yaşlı bakım alanı ile ilgili iş ve hizmet üretiminde ilgili bilgisayar yazılımlarını etkili bir şekilde kullanır.
 14. Yaşlı bakım alanı ile ilgili bilgileri araştırmada ve meslektaşları ile iletişim kurmada bir yabancı dili (İngilizce) A2 düzeyinde etkili olarak kullanır.
 15. Yaşlı bakımı alanı ile ilgili bilgi birikimi ve değişimleri takip ederek mesleki gelişim gereksinimlerini belirler.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları