Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu : Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Dr. Öğr. Üyesi Özge ÖZCAN
Bologna Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özge ÖZCAN
Bologna Koordinatör Yrd. Öğr. Gör. Elif GEZER ASLAN
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 75
Staj Durumu Var
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) TYT
Programın ISCED Kodu 725
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Başta hastaneler olmak üzere diğer sağlık kuruluşları ve laboratuvarlarda çalışabilecek, klinik ve araştırma laboratuvarlarında uygulanan yöntemlere hakim, mesleki sahada kullanılacak cihazların işleyişi, gerekli tetkiklerin yapılması ve raporlanması gibi konularda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip nitelikli sağlık teknikerlerinin yetiştirilmesidir.
Tarihçe
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı üniversitemizde 2009 yılında ön lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır.
Kazanılan Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri alanında (5. seviye) Ön lisans derecesine sahip olunur.
Kabul Koşulları
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programına TYT puan türü sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır.
Üst Kademeye Geçiş
Tıbbi Laboratuvar programı mezunları Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programına; Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı mezunları ise “Hemşirelik” ve “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programlarına geçiş yapabilirler.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 2. sınıfın sonunda 40 işgünlük stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Mezunlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Tıbbi Laboratuvar Teknikeri” unvanı ile çalışırlar. Mezunlar bireysel olarak çalışma yetkisine sahip olmayıp; Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız tedavi kurumlarının Biyokimya, Mikrobiyoloji, Histoloji, Hematoloji, Seroloji, Patoloji, Parazitoloji, Nörofizyoloji, Odiyometri laboratuvarları, Tüp Bebek Merkezleri ve Kan Merkezlerinde çalışabilmektedirler. Ayrıca ilaç firmalarının ve gıda sektörünün mikrobiyoloji araştırma birimlerinde, üniversitelerin araştırma birimlerinde tekniker olarak görev yaparlar. Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) göre Sağlık Teknikeri olarak atanabilmektedirler.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
TLT13101LABORATUVAR ÇALIŞMA ESASLARIZorunlu2+47
TLT20103TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİKZorunlu3+05
UNV13003MESLEK ETİĞİZorunlu2+02
UNV13103ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-IZorunlu2+02
UNV13111TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMIZorunlu1+12
UNV16109İNGİLİZCE-IZorunlu2+02
SHM13101ANATOMİ VE FİZYOLOJİZorunlu4+08
UNV13101TÜRK DİLİ-IZorunlu2+02
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
UNV19101AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli2+03
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
TLT20106GENEL BİYOKİMYAZorunlu3+04
TLT20104HEMATOLOJİZorunlu3+26
UNV16110İNGİLİZCE-IIZorunlu2+02
UNV13104ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-IIZorunlu2+02
UNV13102TÜRK DİLİ-IIZorunlu2+02
TLT20110TIBBİ TERMİNOLOJİZorunlu2+02
TLT16108KAN BANKACILIĞIZorunlu2+02
TLT13102TIBBİ MİKROBİYOLOJİ-IZorunlu3+26
STAJ13001YAZ STAJI(20 İŞ GÜNÜ)Zorunlu0+04
 Toplam AKTS30
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
TLT20203TEMEL LABORATUVAR UYGULAMALARI-IZorunlu2+47
TLT13205KLİNİK BİYOKİMYAZorunlu3+26
TLT13201TİBBİ MİKROBİYOLOJİ-IIZorunlu3+06
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+03
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+02
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+02
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
TLT20211PARAZİTOLOJİSeçmeli3+04
MYO21201GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARISeçmeli1+24
UNV13005ÇEVRE VE KORUMASeçmeli2+02
UNV13002İLK YARDIMSeçmeli2+02
UNV13001GİRİŞİMCİLİKSeçmeli2+02
TLT20213BESLENME İLKELERİSeçmeli2+03
TLT20209BİYOKİMYADA ÖZEL TETKİTLERSeçmeli3+04
TLT20215BİLİM TARİHİSeçmeli2+03
SHM16107PATOLOJİSeçmeli2+02
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
TLT20206TIBBİ LABORATUVARDA İMMÜNOLOJİK VE MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLERZorunlu3+03
TLT20204TEMEL LABORATUVAR UYGULAMARI-IIZorunlu2+46
TLT13202TIBBİ MİKROBİYOLOJİ-IIIZorunlu3+25
STAJ13002YAZ STAJI(20 İŞ GÜNÜ)Zorunlu0+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+02
 Seçmeli DerslerSeçmeli1+23
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+03
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
TLT13212NÜKLEER TIPSeçmeli3+04
UNV13222İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİSeçmeli2+02
TLT20216LABORATUVAR KİMYASISeçmeli2+03
TLT20214SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİSeçmeli1+23
TLT13208TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARISeçmeli1+23
SHM13204SAĞLIK KURUMLARINDA PAZARLAMASeçmeli2+02
SHM13202DAVRANIŞ BİLİMLERİSeçmeli2+02
LAB20210HORMON BİYOKİMYASISeçmeli2+03
IKY13252İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİSeçmeli3+04
Program Yeterlilikleri
 1. Birey ve halk sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve laboratuvar güvenliği, tıbbi atık yönetimi konularındaki teorik ve uygulamalı bilgileri açıklar/analiz eder.
 2. Laboratuvar cihazlarının bakımlarını düzenli yapılması/yaptırılması ve bu cihazların verimli bir şekilde çalışmalarını sağlamaya yönelik gerekli bilgi ve becerileri uygular.
 3. Laboratuvar eksikliklerini belirleyerek temin edilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yerine getirir.
 4. Hastadan biyolojik materyal (kan, idrar, kültür vs.) örneklerini uygun yöntemler kullanarak alır analiz edilmesi için uygun şartlarda saklanması ve muhafazasını sağlar.
 5. Materyalleri analiz yapmak için hazırlar ve analizlerin (biyokimyasal, mikrobiyolojik, patolojik, hematolojik vs.) hatasız olarak yaparak ilgili uzmana hatasız olarak ulaştırır.
 6. Tıbbi laboratuvar alanı ile ilgili görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde ulusal ve uluslararası hukuk normları ve mesleki etik değerlerine bağlı olarak hareket eder.
 7. Mesleki teknolojik gelişmeleri takip eder, güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirerek mesleki gelişim gereksinimlerini belirler.
 8. Alanı ile ilgili hizmet üretiminde meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile iletişim kurmada etkili iletişim becerilerini kullanır.
 9. Tıbbi Laboratuvar alanı ile ilgili bilgileri araştırmada ve meslektaşları ile iletişim kurmada bir yabancı dili (İngilizce) A2 düzeyinde etkili olarak kullanır.
 10. Alanı ile ilgili öngörülmeyen problemleri çözmede eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme becerilerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir.
 11. Tıbbi Laboratuvar alanı ile ilgili iş ve hizmet üretiminde grup üyesi/bağımsız olarak belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
 12. Tıbbi Laboratuvar alanı ile ilgili iş ve hizmet üretiminde ilgili bilgisayar yazılımlarını etkili bir şekilde kullanır.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları