Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu : Çocuk Gelişimi

Program Genel Bilgileri
Eğitim Dili Türkçe
Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri) Öğr.Gör. Elveda KUYUCAK
Bologna Koordinatörü Öğr.Gör. Elveda KUYUCAK
Bologna Koordinatör Yrd. Öğr. Gör. Mustafa GÜNAYDI
Eğitim Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 74
Staj Durumu Var
Merkezi Sınav Puan Türü (ÖSYM) TYT
Programın ISCED Kodu 922
YÖK | ISCED
Programın Amacı
Uluslararası düzeyde eğitim sistemiyle,araştıran sorgulayan, çağın gerektirdiğidüzeyde kendini yenileyebilen ve sorun çözmebecerisine sahip, toplum yararına çalışabilenara eleman yetiştirebilmek.
Tarihçe
YÖK Genel Kurulunun 21.05.2009 tarihli toplantısında 08.07.2009 tarih ve 3197- 020340 sayılı karar ve 10.09.2009 tarihli toplantısında 23.09.2009 tarih ve 4759- 030589 sayılı karar gereğince 2009-2010 Eğitim Öğretim yılında Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programının açılmasına karar verilmiştir. Ek kontenjan ile 30 öğrenci alınmıştır.YÖK Genel Kurulunun 05.04.2012 tarihli toplantısında 20.04.2012 tarih ve 2690- 017775 sayılı karar gereğince 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Çocuk Gelişimi 2. Öğretim programının açılmasına karar verilmiştir. Bu dönemde 45 öğrenci ile eğitim öğretime başlanmıştır.
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Çocuk Gelişimi alanında ön lisans diploması verilir.
Kabul Koşulları
Meslek liselerinin Çocuk Gelişimi bölümlerinden mezun olmak ve YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Üst Kademeye Geçiş
Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olan mezunlar “Çocuk Gelişimi” ve “Okul Öncesi Öğretmenliği” lisans programlarına geçiş yapabilir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenci; dört yarıyıl, her bir yarıyıl için 30 AKTS toplam 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak, 4.00 üzerinden 2.00 ortalama ve notlarından herhangi birinin FF ve DZ olmaması koşulu ile stajını tamamlayarak programdan mezun olabilir.
İstihdam Alanları / Regüle Edilmiş Meslekler
Çocuk Gelişimi mezunları; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve resmi okulların okul öncesi eğitim merkezlerinde ve anasınıflarında yardımcı öğretmen olarak çalışabilirler. Ayrıca Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı gündüz bakim evleri/çocuk yuvaları/kreşlerde, çocuk sağlığı merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde ve çocuk kliniklerinin oyun odalarında çalışma imkânları vardır.
Diploma Eki
Diploma Eki, mezun olan tüm öğrencilerimize talep etmeleri halinde ücretsiz olarak verilmektedir.
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
CGP20103ÖZEL EĞİTİM-IZorunlu3+06
CGP20105ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIKZorunlu1+26
CGP20107ALTERNATİF YAKLAŞIMLARZorunlu2+02
UNV13101TÜRK DİLİ-IZorunlu2+02
UNV13103ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-IZorunlu2+02
UNV13111TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMIZorunlu1+12
UNV16109İNGİLİZCE-IZorunlu2+02
CGP20101ÇOCUK GELİŞİMİ-IZorunlu3+28
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
UNV19101 AKADEMİK TÜRKÇESeçmeli2+03
2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
CGP20106GELİŞİM PSİKOLOJİSİZorunlu3+04
UNV16110İNGİLİZCE-IIZorunlu2+02
UNV13104ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-IIZorunlu2+02
UNV13102TÜRK DİLİ-IIZorunlu2+02
STAJ13001YAZ STAJI(20 İŞ GÜNÜ)Zorunlu0+04
CGP20110SOSYAL SORUMLULUKZorunlu1+22
CGP20104ÖZEL EĞİTİM-IIZorunlu3+04
CGP20102ÇOCUK GELİŞİMİ-IIZorunlu3+28
CGP16108KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİZorunlu2+02
 Toplam AKTS30
3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
CGP20205MATERYAL GELİŞTİRMEZorunlu2+27
CGP20201ÇOCUK GELİŞİMİNDE UYGULAMA-IZorunlu0+66
CGP13203ÖZEL EĞİTİMDE UYGULAMA-IZorunlu0+66
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+02
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+03
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+02
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
CGP20207ÇOCUK VE MÜZİKSeçmeli2+02
UNV13001GİRİŞİMCİLİKSeçmeli2+02
MYO21201GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARISeçmeli1+2+04
UNV13003MESLEK ETİĞİSeçmeli2+02
UNV13002İLK YARDIMSeçmeli2+02
IYP13203YÖNETİM VE ORGANİZASYONSeçmeli3+04
CGP20211ÇOCUK VE OYUNSeçmeli2+03
CGP13209ÇOCUK VE DRAMASeçmeli3+04
CGP20213DAVRANIŞ YÖNETİMİSeçmeli2+03
4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T+U+L AKTS
STAJ13002YAZ STAJI(20 İŞ GÜNÜ)Zorunlu0+04
CGP20202ÇOCUK GELİŞİMİNDE UYGULAMA-IIZorunlu0+66
CGP13206ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞIZorunlu3+04
CGP13204ÖZEL EĞİTİMDE UYGULAMA-IIZorunlu0+66
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+02
 Seçmeli DerslerSeçmeli3+04
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+02
 Seçmeli DerslerSeçmeli2+02
 Toplam AKTS30
Seçmeli Dersler
CGP20216ÇOCUK BESLENMESİSeçmeli2+02
CGP20208ROBOTİK SİSTEMLERSeçmeli2+02
CGP13212ÇOCUKLA İLETİŞİMSeçmeli2+02
UNV13042KALİTE GÜVENCE STANDARTLARISeçmeli2+02
UNV13005ÇEVRE VE KORUMASeçmeli2+02
UNV13004ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMASeçmeli2+02
CGP20220ÇOCUK HASTALIKLARISeçmeli2+02
CGP20218ÇOCUK HAKLARI VE HUKUKUSeçmeli3+04
CGP20214AİLE DANIŞMANLIĞISeçmeli3+04
CGP13210ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYASeçmeli2+02
Program Yeterlilikleri
 1. Alanıyla ilgili bilgileri takip etme ve meslektaşlarıyla ilgili bilgi kurmada bir yabancı dili (İngilizce) Avrupa Dil Portföyü A2 düzeyinde etkili olarak kullanır.
 2. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili gelişim, öğrenme, sağlık ve bakım alanlarındaki temel kavram, kuram, yaklaşım, model ve teknikleri açıklar-analiz eder.
 3. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili iş ve hizmet üretiminde ulusal ve uluslararası hukuk normları ve mesleki etik değerlerine bağlı görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
 4. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili iş ve hizmet üretiminde, çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişim özelliklerine uygun program-etkinlik hazırlar.
 5. Toplumsal alanda çocukların sorunlarının çözümüne yönelik sosyal sorumluluk projeleri geliştirir ve uygular.
 6. Çocuğun gelişim alanlarına ve gelişim özelliklerine uygun, drama, oyun, müzik ve animasyon etkinliklerini planlayıp uygular.
 7. Çocukların gelişim alanlarına ve özelliklerine uygun, genel sağlık ilkeleri doğrultusunda, çevre koruma programı, beslenme programını hazırlar ve uygular-takip eder.
 8. Çocukların dil ve sosyal gelişimine yönelik yazılı ve sözlü iletişim becerilerini etkili olarak kullanır
 9. Çocuk gelişimi alanında iş ve hizmet üretimi esnasında karşılaştığı problemleri saptama, tanımlama, yorumlama, formüle etme ve çözüm önerisi geliştirmede uygun analiz ve müdahale yaklaşımını seçer-uygular
 10. Özel gereksinimli çocukların, gelişim alanlarına ve özelliklerine uygun etkinlikler planlama ve uygulamada gerekli yaklaşım, metot ve teknikleri uygular.
 11. Çocuğun gelişim alanlarına ve gelişim özelliklerine uygun teorik bilgileri, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak uygulama sahasına aktarır.
 12. Çocuk gelişimi alanıyla ilgili bilgi birikimi ve değişimleri izleyerek mesleki gelişim gereksinimlerini belirler.
 13. Çocuğun gelişim alanlarına ve gelişim özelliklerine uygun davranış analizi ve yönetimi planı hazırlayıp uygular.
Geçmiş Dönemlere Ait Eğitim Planları